คนไทยไม่ทิ้งกัน คุณยายใจบุญ เเจกเงินให้ชาวบ้าน กว่า 5แสนบาท สู้โควิด-19

24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาหน้าร้านพระมหาเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร คุณพัชนีถนอมพงษ์นำเงินสดกว่า 500,000 บาทจะให้ผู้ที่เดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด 1 9 คนละ 500 บาทจำนวน 1000 คน

โดยทางสำนักงานเขตบางเขนมีการคัดกรองคนในชุมชนลงชื่อในแบบฟอร์มสำรวจ ไว้แล้วจำนวน 1,000 คน เข้ารับเงินบริจาคได้เท่านั้น

ทั้งนี้น่าจะนำสิ่งของมาบริจาคได้มีการจัดทำมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และจะคอยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และให้บัตรยืนยันตัวบุคคลเพื่อให้เข้าสู่ที่พักคอยรอรับเงินบริจาค ก่อนเข้าจุดเจ้าหน้าที่จะวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันการระบาดโควิด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางเขนโดยเปิดเผยว่าสำนักงานเขตบางเขนมีความตระหนักในความปลอดภัย ถึงมาตรการในการคัดกรองและเว้นระยะห่างของคนที่มารอรับเงินบริจาคเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัว หรือเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อโควิด

การบริจาคในวันนี้จ่ายเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นส่วนคนที่นอกเหนือจาก 1000 คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ถ้าสำนักงานเขตจะให้ลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อรอรับ สิ่งของบริจาคในวันถัดไป

.

.

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย