พลิกชีวิต จากผีพนัน

เลี่ยม บุตรจันทา หรือพ่อเลี่ยมถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลทั้งด้านการเกษตรที่คนทั่วไปต่างรู้จักกันดีอีกคนหนึ่งพ่อเลี่ยมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาชีพปลูกอ้อย มันสัมปะหลัง ทำมานานตั้งแต่เด็กจนหนี้สินพอกพูนเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงปีละ 1 ครั้ง

แต่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นมีอยู่แทบทุกวันจนบางวันถึงจะต้องทะเลาะกับสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากปัญหาหนี้สินสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็ต้องพึ่งสุร า

จากนั้นจึงได้ตัดสินใจขายที่ดินเพื่อนำเงินไปใช้หนี้เหลือเงินจากการใช้หนี้มาจำนวน 1 แสนบาทจึงอพยพถิ่นฐานภรรยาและลูกมาอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง 50 ไร่ หลังจากนั้นจึงได้ตัดถางป่าเป็นพื้นที่โล่งโดยประกาศจะไม่ปลูกมันและสร้อยสุดท้ายคู่ชีวิตก็ชักชวนให้ปลูกข้าวโพดจึงนำเงินที่เหลือมาลงทุนแต่ก็ขายได้ปีละครั้งเหมือนเดิม

จากนั้นก็ได้นำเงินไปใช้จ่ายจนสุดท้ายแล้วก็เป็นเหมือนทุกปีคือ มีหนี้สินเหมือนเดิม ยอดหนี้สินก็เพิ่มมหาศาลสุดท้ายก็ต้องหันมาพึ่งสุร าและกลับมาเหมือนเดิม

ในปี 2539 พ่อเลี่ยมได้เรียนรู้ถึงได้เรียนรู้และศึกษาจาก วิทยากรมีการพูดถึงชาวนาชาวไร่ว่าโง่และอธิบายว่าโง่อย่างไรจึงได้เข้าใจว่าที่ว่าโง่นั้นคือตัวเรา นอกจากนี้ยังได้พูดถึงศาสตร์พระราชาและปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการพึ่งพาตนเองวิทยากรเหล่านั้นจึงได้เริ่มทำบัญชีครัวเรือนและเมื่อสิ้นปีมาดูจึงรู้ว่า รายจ่ายที่จ่ายไปสามารถทำเองได้ สำคัญกว่านั้นเสียเงินไปกับการซื้อสุร าและการพนั นอย่างเป็นจำนวนมาก

พ่อเลี่ยมจึงได้ประกาศวาระครอบครัวว่าต่อไปนี้จะไม่ปลูกอะไรเพื่อนำไปขายอีกแล้วแต่เราจะปลูกสิ่งที่เรากินทั้งข้าวพืชผักและผลไม้ต่างๆ โดยใช้หลักป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างที่สร้างประโยชน์และคุณค่าได้อย่างมหาศาล

จากนั้นจึงได้เริ่มปลูกป่าตั้งแต่ปี 2542 ทั้งไม้ยืนต้นไม้กินผลและไม้ใช้สอยต่างๆผสมกับปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิดปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่มีทุกอย่างที่เราอยากกินไม่ต้องซื้ออะไรเพราะของกินมีทุกชนิดส่วนของใช้เช่นสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาซักผ้าก็ทำใช้เอง

จากนั้นจึงทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องการพึ่งพาตนเองเป็นหลักเหลือกินก็แบ่งปันเหลือจากแบ่งปันก็ขายจนมีชาวบ้านมาขอซื้อผลผลิตและพืชผักจำนวนมากต่อจากนั้นอีก 6 ปีก็สามารถใช้หนี้ก้อนสุดท้ายได้หมด

ปัจจุบันบ้านของพ่อเลี่ยมกลายเป็นสวนป่าใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวและมีประชาชนจำนวนมากที่เป็นผู้สนใจด้านการเกษตรที่ประเทศมาศึกษาเรียนรู้และพร้อมถ่ายทอดวิชาต่างๆให้บุคคลทั่วไปเพื่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา เพื่อให้อยู่กับลูกหลานไปนานเท่านาน

สำหรับผู้ที่สนใจดูงานหรืออยากเรียนรู้เกษตรผสมผสานและลงมือปฏิบัติจริงสามารถสอบถามได้ที่เข้าร่วมเบอร์มือถือ 084-711-6099

เรียนรู้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือหากจะช่วยค่าน้ำค่าไฟก็จะดีไม่น้อยหรือไม่ให้เลยก็สามารถไปเรียนรู้ได้ที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย