ด่วน ครม.มีมติเเล้ว ไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม

 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะครมที่ประชุมครมมีมติที่ประชุมไม่เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคม และขอให้ประชาชนอยู่บ้านอยู่เชื้อชาติงดเดินทางออกต่างจังหวัด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ระบุพิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพฤษภาคมมาจากที่ประชุมบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า เมื่อวันที่ 27 เมษายนได้เสนอเลื่อนวันหยุดทั้ง 4 วัน ในเดือนพฤษภาคมประกอบไปด้วย

วันแรงงาน 1 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม และวันพืชมงคล 11 พฤษภาคม

โดยเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่ให้เป็นวันหยุด ปรากฏว่าในที่ประชุมครมมีมติเห็นตรงกันข้าม ให้คงวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิมเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดในมาตรการต่างๆ

ทั้งเรื่องสาธารณสุขเรื่องการคมนาคมและรักษาความปลอดภัยโดยให้เหตุผลว่าช่วงวันที่ 10-11 พฤษภาคมมีวันหยุดได้กำไรวันรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์อาจจะมีผู้ลาเพิ่มได้วันหยุดติดต่อกันหลายวันเป็นเหตุให้เกิดการเดินทางข้ามจังหวัดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า จึงวอนขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อชาติเดินทางไปต่างจังหวัด

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย