ข่าวดี ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน 1,200 อัตรา รายได้ 15,000 บาท/เดือน

เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับกันการเปิดรับสมัครงานของธนาคารออมสิน ในช่วงที่เกิดวิกฤต โควิด19 ขึ้นในประเทศไทย ทำให้ประชาชนจำนวนมากกำลังตกงานหากเพื่อนๆสนใจที่จะทำงานกับธนาคารออมสิน ลองอ่านรายละเอียดดูได้เลยจ้า

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐปฏิบัติงานตามสาขาทั่วประเทศจำนวน 1200 อัตรามีระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน

#ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ปฏิบัติงานตามสาขาทั่วประเทศ จำนวน 1,200 อัตรา มีระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563

2. ปฏิบัติงานตามมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ “เราไม่ทิ้งกัน” 5,000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของโควิด-19

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

3. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์

4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันได้

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับธนาคารออมสินในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร 0 2299 8000 ต่อ 030211-2, 030221 หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศ

 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย