นักดื่มเฮ! ขายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ให้กินที่บ้าน

ข่าวดีคำสั่งนายกรัฐมนตรี 3 พฤษภาคมนี้เปิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตาม ปกติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2548 ฉบับที่ 6

ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราในการป้องกันการระบาดของโควิด 19

โดยความสำคัญในข้อ 1  (1 ) เกี่ยวกับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ระบุดังนี้

(1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก. การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมท่าอากาศยานสถานีรถไฟสถานีขนส่งโรงพยาบาลร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อรถเข็นหาบเร่แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงการบริการผับบาร์ให้เปิดได้ โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น

แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทำได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุราให้เปิดได้ตามให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมพ. ศ. 2563 เป็นต้นไป

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย