เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 5 พฤษภาคมนี้ จ่ายเพิ่มเติมกลุ่มไหนบ้าง

3 พฤษภาคม 63 เราไม่ถึงกันเริ่มจ่ายเงินเยียวยาอีกรอบวันที่ 5 พฤษภาคม 63 ผู้ผ่านรับสิทธิ์ได้เงินควบสองเดือนพร้อมเพิ่มกลุ่มอาชีพตกหล่นต่างๆ เราไม่คิดจะช่วยเหลือเงิน 5000 บาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ผ่านการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ได้พักระบบจ่ายเงินระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2563 แล้วจะเริ่มทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกครั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจ สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์บนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งมีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาก็จะได้รับเงินอย่างเดียวว่าดังเดิม

ด้านความเคลื่อนไหวการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  หรือคณะกรรมการเยียวยาปลัดกระทรวง ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือหรือเพิ่มเติม ในกลุ่มคนที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์

ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข้อมูลว่าที่การประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันเพิ่มเติม โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลับไปจัดทำแนวทางการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอใช้39,000 ล้านบาท

สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม 3 ล้านคน นอกจากช่วยเหลือผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านแล้วยังมีการขยายไปกลุ่มประชาชน ในเขตพื้นที่ห่างไกล ประชาชนที่ไม่ได้รับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้นับรวมนักศึกษาจบใหม่ข้าราชการบำนาญแม่ค้าออนไลน์ คนว่างงานอยู่เดิม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

กลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอาทิ รำตัด ลิเก กระทรวงวัฒนธรรม จะรวบรวมมาและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างนักกีฬานักมวยเป็นต้น ซึ่งอาจช่วยเหลือเหมือนกันกับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือนแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ  จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินเยียวยาจาก เราไม่ทิ้งกัน

เบื้องต้นทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้าช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางแน่นอน แล้ว 13 ล้านคนโดยแจกเงินให้ผู้พิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ปีเพิ่มอีก 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนเช่นเดิม รับเบี้ยผู้พิการแล้ว 1,000 บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาท ผู้สูงอายุได้เบี้ยอีกคนละ 1,000 บาท

ขณะที่บุคคลไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงิน แต่จะช่วยหาที่พักอาศัยอาหาร ให้แทนผู้ร้ายที่มาตัดสินนักกีฬาพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีแนวจะมีการจัดมาตรการเพิ่มเติม

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย