ข้อคิดเตือนสติ ทำไม “เราต้องพอเพียง”

ในสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

ดังนั้นเราจึงควรที่จะตำนานดังนั้นเราจึงควรที่จะตระหนักถึงความสำคัญของแนวพระราชดำริ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้คิดและตระหนักมาอย่างช้านาน หากเรายังยึดติดอยู่กับกระแสภายนอกจนมากเกินไปอาจจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆได้อย่างมากมาย

หลายคนคงคิดถึงเรื่องราวช่วงที่เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่หนักหนาสาหัส จนกลายเป็นความเดือดร้อน กับประชาชน ถ้าทุกคน ใช้วิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือในการดำเนินชีวิตของเรา หลายคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะยังรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการจนบางครั้ง ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วพอเพียงนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรา ต้องการ

ความพอเพียงคืออะไรหลายคนมักเข้าใจผิดในคำคำนี้ พอเพียงไม่ใช่ต้องการกลับไปปลูกข้าวทำเกษตร ทำนาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด หรือทำสวน อะไรพวกนั้น

ความพอเพียงคือการรู้จักกับคำว่าพอพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราลงมือสร้างและอยู่ได้ด้วยการสร้างของตัวเราเอง ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาใครหรือเบียดเบียนใครเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา หรือ เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เรา ก็สามารถที่จะยืนด้วยขาของเราเอง

โดยที่เราไม่ล้มมันจะสามารถใช้ได้กับทุกอาชีพทุกระดับชั้นไม่จำเป็นเฉพาะเกษตรกรเสมอไป เพียงแค่เรารู้จักพิจารณาชีวิตตามหลักความเป็นจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ภายนอกที่เราต้องการหรือตามหาไขว่คว้ากันอยู่ทุกวันนี้แต่มันคือความสุขในการใช้ชีวิตความสุขที่ใจความพอประมาณความพอดีไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัว

แอดมินไทยบ้านจะยกตัวอย่าง ให้เพื่อนๆลองได้อ่านกันดูอย่างเช่น ตอนนี้เรามีเงิน 10,000 บาทเราก็ใช้เท่าที่มีพออยู่พอกินระดับ 10,000 เป็นอยู่ให้สมกับฐานะ รายได้ และไม่ฟุ่มเฟือยพยายามใช้ให้พอมีเหลือเก็บแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้เก่งยิ่งขึ้นมีรายได้มากขึ้นเพื่อยกระดับฐานะของตนเองไปด้วย

หากถามว่าเงินมีความหมายกับชีวิตเรามากแค่ไหนทุกคนก็คงจะตอบไปว่ามาก แต่สุดท้ายแล้วเงินก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าหากวันหนึ่ง ของใช้อาหารที่เราเคยซื้อได้ในราคาถูกกับแพงขึ้นมาเป็นเท่าตัวด้วยปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเหมือนอย่างบางประเทศที่กำลังประสบปัญหาอยู่เงินก็แค่เป็นเศษกระดาษที่ไม่สามารถ ซื้ออะไรได้เลยแต่คนที่เตรียมพร้อมต่างหากที่จะอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิต

นิสัยของคนไทยมักจะชอบทำอะไรตามกระแสๆกันไปของแบรนด์เนมที่ใช้แล้ว ดูหรูดูแพงก็พยายามกัดฟันผ่อนโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ยังไม่ทันจะตกรุ่นเมื่อออกรุ่นใหม่มาเที่ยวซื้อแล้วโดยไม่คำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงว่าเรานั้น ต้องการอะไรต้องการใช้งานจริงๆหรือเพียงแค่อยากแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเรามี

ในด้านการเกษตรก็เหมือนกันอะไรที่คุณเห็นว่าดีขายดีก็ขายเหมือนกันหมดอะไรที่ปลูกแล้วได้ราคาสูงก็โค่นทิ้งไปหมดแล้วหันไปปลูกตามๆกันจนสุดท้ายผลผลิตที่ได้ก็ราคาตกต่ำเกิดเป็นหนี้เป็นสินตามมาอีกมากมายแต่ถ้าหากเราปลูกแค่พอประมาณเขาว่าดีก็ปลูกแค่พอดีถ้าราคามันตกก็ยังมีอย่างอื่นที่ปลูกไว้เอาไปขายได้อีกหลายอย่างแบบนี้เขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงหารายได้จากหลายๆช่องทางอยู่อย่างพอเพียง แถมไม่เหนื่อยไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเพิ่มภาระให้ตัวเราเอง

ดังนั้นความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบไปด้วย คุณสมบัติดังนี้

1 ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

2 ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทำนั้นๆ

3 ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาในอนาคต

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย