อาชีพอิสระ-นักศึกษา เตรียมลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” รับเงิน 5,000 บาท

สมาชิกกอช.นักศึกษาพาร์ทไทม์รวมถึงอาชีพอิสระเตรียมลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนาน 3 เดือนแต่ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังระบุ

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติกอชได้เปิดเผยว่าจากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบขยายจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยามาตรการดูแลผลกระทบ จากโควิด-19 ให้ครอบคลุมมากขึ้น สมาชิกกองทุน การออมแห่งชาติที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างทั่วไป กิจการส่วนตัว ค้าขาย นักเรียนนักศึกษาที่ทำงาน part time

โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ณวันที่ลงทะเบียนซึ่งผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังที่กำหนดจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน

ทั้งนี้ผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวรับเงินเยียวยาให้ไปกดลงทะเบียนได้ที่ เราไม่ทิ้งกัน

เมื่อผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกระทรวงการคลังจะ ได้รับ ความช่วยเหลือเป็นรายเป็นเงินรายละ 5,000 บาทนานต่อเนื่อง 3 เดือน

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย