ขายทุเรียนอ่อน-ด้อยคุณภาพ มีโทษหนัก คุก 3 ปี ปรับถึง 6 หมื่นบาท

ทุเรียนผลไม้สุดอร่อย ที่มีรสชาติหวานกรอบจนทำให้ถูกอกถูกใจ ผู้ที่ซื้อมาบริโภค กันอย่างเป็นจำนวนมาก จนมันถูกยกให้เป็นราชาของผลไม้ ใครที่ได้ลิ้มรสต่างก็ลืมมันไม่ลง แม้ว่าราคาของมัน จะค่อนข้างแพงมากๆก็ตาม

ล่าสุดได้มีการออกประกาศ ผ่านสำนักงาน ประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ใครที่ลักลอบนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 60,000 บาทซึ่ง หากกระทำผิดซ้ำอีกอาจจะเพิ่มโทษทางอาชญาทางอาญาเข้าไปด้วย

ข้อสังเกตง่ายๆสำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อทุเรียน มาบริโภคคือ

1 ให้สังเกตที่ก้านผลการผลจากแข็งและมีสีเข้มจากมือเมื่อจับคนแล้วแบ่งทุเรียนจะรู้สึกว่าการทุเรียนมีสปริง ปากปริงจะบวมโตเห็นรอยต่ออย่างชัดเจน

2 ให้สังเกตที่หนาม ปลายน้ำแห้งมีสีน้ำตาลเข้มเกาะและหักง่ายดังนั้น เมื่อมองจากด้านบน ของผลทุเรียนจะเห็นเป็นน้ำสีเข้มน้ำจากล่างออกร่องน้ำห่างเวลาบีบน้ำเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริง

3 สังเกตที่ลอยแยกระหว่างภูผลทุเรียนที่แก่จัดจะสังเกตเห็นรอยแยกสีน้ำตาลบนร่องพูดได้อย่างชัดเจนยกเว้นบางสายพันธุ์ที่ปรากฏไม่เด่นชัดเช่นพันธุ์ก้านยาว

4 การชิมปริง ผลทุเรียนที่แก่จัดนั้นเมื่อตัดขนออกหรือปลิงออกจะพบน้ำใสๆซึ่งไม่ข้น เหนียวเหมือนในทุเรียนอ่อนและเมื่อชิมดูจะมีรสหวาน

5 การเคาะเปลือกหรือกรีดหนามเมื่อครอบเปลือกผลทุเรียนที่แก่จัดจะมีเสียงดังหลวมเหมือนหนักหรือเบาเสียงหนักหรือเบา แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับท่านและอายุของต้นทุเรียน

ทุเรียนอ่อน

ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณของอันเป็นเท็จนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

และตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคปีพุทธศักราช 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่นว่านั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นจึงอยากให้ชาวสวนและผู้ค้าทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองจะต้องมีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์ สวนทุเรียนชะนีมีไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์และทุเรียนพันธุ์กระดุมมีไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นมาตรการ ซึ่งเป็นมาตรฐาน ตามตลาดส่งออกพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้ค้าทุเรียนควรติดป้ายแสดงราคาให้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด

ทั้งนี้หากผู้บริโภค หรือประชาชนที่พบเห็นการซื้อขายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายทุเรียนอ่อนสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจในท้องที่ได้ทุกแห่ง

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย