เราเรียนรู้อะไร จากการจากไปของ “เตี้ย มช.”

กลายเป็นเรื่องสุดเศร้าของชาวเน็ตกับการจากไปของ เตี้ย มช. สุนัขเเสนรู้ที่อยู่คู่กับชาว มช. จากการชีวิตที่เป็นปริศนาจนกลายเป็นเรื่องราวสะเทือนใจกันไปทั่วโลกออนไลน์ จนมีเสียงเเตกฮือให้หาการเสียชีวิตของเตี้ย มช

ล่าสุด พระศักดา สุนฺทโร ได้โพสต์ผ่านเฟสบุคส่วนตัว เผยคติธรรมเเง่คิดจากไปของสุนัขเเสนรู้ เตี้ย มช.

ญาติโยมทุกท่าน เรื่องของเตี้ย มช. เกิดมาเป็นชีวิตหนึ่ง แม้ไม่ได้เป็นมนุษย์ แต่สัญชาตญาณของสุนัขตัวหนึ่ง ที่มีพฤติกรรมน่ารักเสมอต้นเสมอปลาย

ก็ยังทำให้มนุษย์อย่างเราๆได้เห็นว่า คำว่าอยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ต า ยให้เขาคิดถึง เป็นคำจริง จริงๆ แม้ไม่ได้สร้างประโยชน์ที่ดูยิ่งใหญ่ แต่เป็นประโยชน์เล็กๆ ที่ทำอย่างเสม่ำเสมอ กลับกลายเป็นความยิ่งใหญ่ในใจของคน สุนัข 1 ตัว เตี้ย มช. กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต

เพราะความน่ารักเสมอต้นเสมอปลาย ของสัญชาตญาณสุนัข และหากมนุษย์อย่างเราๆ ได้สร้างประโยชน์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย แม้ไม่ได้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ จะมีอานิสงส์มากมายเพียงใดหนอ ข้อคิดจากเตี้ยมช.เช้านี้

#อ ยู่ ใ ห้ เ ข า รั ก จ า ก ใ ห้ เ ข า เ  สี ย ด า ย ต า ย ใ ห้ เ ข า คิ ด ถึ ง

#ค น บ า ง ค น อ ยู่ แ ล้ ว ค น ชั ง จ า ก แ ล้ ว ค น ช อ บ ต า ย แ ล้ ว ค น แ ช่ ง

.

.

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย