“ตู้อิ่มใจ” แบ่งปันอาหาร คนลำบากหยิบได้ฟรี

0
20

9 พฤษภาคม 2563 ตำรวจทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่จัด “ตู้ปัญสุข” ไว้ให้บริการประชาชนนำสิ่งของที่ต้องการแบ่งปันมาใส่ไว้ในตู้และให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านั้นออกมารับไป

โดยเริ่มที่หน่วยบริการประชาชนตำบลทางหลวงแม่สะเรียงซึ่งมีประชาชนรอบๆในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสเข้ามารับสิ่งของบริจาคในตัวเมืองเชียงใหม่ได้ใช้ประโยชน์จากตู้แช่อิ่มใจนี้และจะกระจายติดตั้งตู้อิ่มใจให้บริการอื่นๆของตำรวจทางหลวงต่อไปสำหรับผู้ที่จะนำสิ่งของไปใส่ในตู้ แนะนำให้เก็บอาหารแห้งผักผลไม้ที่ไม่เน่าเสียบรรจุมิดชิดเพราะในช่วงอากาศร้อนไม่ควรเป็นอาหารปรุงสุก

Concept ของตู้อิ่มใจ คือการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพราะปกติแล้วการบริจาคแบ่งปันทำในโมเดลโรงทานคนที่จะไปบริจาคได้คือต้องมีอย่างน้อย 100-200 ชิ้นแต่โมเดลนี้คือการแบ่งปันเช่นถ้าไปเซเว่นซื้อมาม่ามา 2 ถุง ถุงนึงเก็บไว้กินอีกถุงนึงหุ่นก็เอามาใส่ คนที่มีเยอะก็สามารถทำได้คนมีน้อยก็สามารถทำได้

หากวันนี้คุณยังไม่มีคุณไปหยิบมาวันหนึ่งเขามาจ้างคุณเหมือนเดิม คุณมีค่าแรงคุณก็จะกลับไปเป็นผู้ให้หรือตอบแทนสิ่งที่คุณหยิบมาคือทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้หากเราปลูกฝังความเป็นผู้ให้เรื่องขโมยในช่วงที่เกิดวิกฤต ในครั้งนี้ ก็จะลดลง

.

ตู้นี้จึงเป็นตู้ ที่สอนการเป็นผู้ให้และไม่เห็นแก่ตัว

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย