อดีตรัฐมนตรี ลั่น! มีบัตรประชาชนควรได้รับ “เงินเยียวยา”

อดีตรัฐมนตรี ลั่นมีบัตรประชาชนควรได้รับ เงินเยียวยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมานายสุชาติธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด- ลั่น มีบัตรประชาชนไทยควรได้รับเงินชดเชยเท่ากันทุกคน

1 รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.99 ล้านบาทคิดเป็นเงิน 11.4 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตของ GDP เพื่อใช้แก้ปัญหาการระบาดของโคปี 19 โดยเป็นเงินกู้ 1 ล้านบาทประชาชนคนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้มากขึ้น เพื่อจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2 รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงินเพื่อมาชดเชยเยียวยาให้กับประชาชน 600 ล้านบาท และใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4000 ล้านบาท

3 วิธีการยาวของรัฐบาลนั้นมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างยุ่งยากชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่นการให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเองและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ 5000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 21 ล้านคนเดิมรัฐบาลจะให้เงิน เยียวยาเพียง 9 ล้านคน แต่มาหลังนี้รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์เป็น 14 ล้านคน และ 16 ล้านคน เนื่องจากเงื่อนไขมากจึงเกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้และไม่มีกิน

4 การชดเชยแรงงานในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย