บ้านไม้ธรรมดา ที่เจ้าของบ้าน ขึ้นทะเบียนเป็น “เกษตรกร” แต่วันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่เเล้ว

เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้ว

บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของบ้านถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่

นี่ไงครับ… บ้านพ่อผม

……วังของพระราชาที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก!

(ภาพบ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี)

ทรงอิริยาบถสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะจากพวกเราไป ควรเก็บเอาไว้ ทรงพระเจริญ💚💚💚

#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริเพชรบุรีเหตุเกิดจากหัวมันเทศบนตาชั่งที่วังไกลกังวล

เดิมนั้น พื้นที่ของโครงการชั่งหัวมันนั้นแห้งแล้งมากจนบางครั้งหลายคนบอกว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น

จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงซื้อที่ดินราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือประมาณ 120 ไร่และต่อมาปีพุทธศักราช 2552 ทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่รวมเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่

จากนั้นทรงโปรดเกล้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาพื้นที่เป็นโครงการทดลองด้านการเกษตรและทรงมีรับสั่งว่าเมื่อทำเสร็จ เมื่อทำเสร็จจะเสด็จไปทอดพระเนตรด้วยตัวพระองค์เองจนกระทั่งวันที่ 1 สิงหาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการด้วยตัวพระองค์เอง

วัตถุประสงค์หลักของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริเพชรบุรี

1 เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจพืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายางและของจังหวัดเพชรบุรี

2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

3 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

บ้านไร่ของในหลวงบ้านเลขที่ 1 เรือนทรงงานหลังเล็กส่วนพระองค์ในโครงการชั่งหัวมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5  บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่

สิ่งนี้เองที่ทำให้ประชาชนระลึกถึงสิ่งที่ท่านบอกว่าพอเพียงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านหนองคอไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจากตัวเมืองเพชรบุรีไปประมาณ 60 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าเยี่ยมชมโครงการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 18.00 นค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 20 บาท 10 บาทหากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการล่วงหน้าโทร 0 2 0 3 2 4 7 2 7 0 0 1

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย