เส้นทางทำกิน

พลิกวิกฤต ปลูกผักกูดขายสร้างรายได้วันละ 600 ถึง 1,000 บาท

สำหรับรูปแบบของการปลูกผักกูดสามารถทำได้ถึง 2 วิธีคือ

1.การปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นเพื่อช่วยในการทางแสงเช่นปลูกร่วมกับกล้วยหรือปลูกผักผลไม้ยืนต้น

2 ปลูกภายใต้ร่มเงาตาข่ายพรางแสงที่สามารถทางแสงได้ตั้งแต่ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์

ระยะปลูกที่ใช้ระหว่างแถวต้นละ 50 เซนติเมตร

ส่วนการดูแลรักษา

เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักใส่ประมาณครั้งละ 1 ถึง 2 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง ร่วมกับการพ่นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ 1 ถึง 2 ครั้งต่อเดือนในช่วงที่เริ่มเก็บผลผลิตแล้วจะช่วยให้ได้ต้นที่มีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี หลังปลูกผักกูดประมาณ 6-8 เดือนจึงเริ่มเก็บผลผลิตได้

โดยเก็บส่วนยอดความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรผลผลิตที่ได้เฉลี่ยประมาณ 200 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้การเก็บผักกูดไม่ค่อยมีแม ลงรบกวนการปลูกจึงไม่มีการใช้เคมีเพื่อป้องกัน จึงเหมาะอย่างยิ่งในการผลิตเป็นพืชปลอดพิษ

ตัวอย่างของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูก ผักกูด คือ นายอาคม ทัศนะนาคะจิตต์ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาได้เผยว่าสนใจและอยากปลูกผักกูดมานานแล้วเพราะเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยและหาซื้อรับประทานได้ยากหากไม่ใช่ฤดูกาลที่มีผลผลิตออกมาตามธรรมชาติ แทบจะหาซื้อไม่ได้

จากนั้นจึงเริ่มหาแหล่งต้นพันธุ์จากคนที่รู้จักซึ่งปลูกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนำมาปลูกในพื้นที่ข้างบ้านประมาณ 3 ไร่กล้วยปลูกร่วมกับต้นมะเขือพวงช่วงเดือนแรกที่ปลูกสังเกตว่าต้นกล้ามีอาการเหลืองไม่เป็นสีเขียว

จึงได้ปรึกษานักวิจัยของสถานีลำตะคองเพื่อเข้าไปดูแปลงได้รับคำแนะนำว่าแปลงปลูกแสงแดดจัดเกินไปควรที่จะมีการทางด้วยซาแลน และรดน้ำให้ต้นได้รับความชื้นที่เหมาะสมจะทำให้โตดี

ตอนนี้ปลูกได้ประมาณ 8 เดือนแล้วเริ่มเก็บผลผลิตได้แต่ละวันผักกูดได้ประมาณ 10 ถึง 15 กิโลกรัมมีคนมารับซื้อถึงหน้าสวน ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้เข้ามาประมาณ 600 ถึง 1,000 บาทถือว่าช่วยลดผลกระทบ จากวิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย