คำสอนของพ่อ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านจะศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหานั้นโดยละเอียดและก่อนที่จะมีพระราชดำริหรือโปรดเกล้าให้ดำเนินการ

ตัวพระองค์เองหวังที่จะช่วยประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความเพียรของพระองค์เองและทรงงานยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบวกกับคำอีก 3 คำทำให้ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองได้มากมายมหาศาล

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งศึกษาจากแผนที่ข่าวสารและการเข้าไปยังสถานที่นั้นจริงๆ ในการทรงงานของพระองค์มีหลักคิดที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะทรงงานใดๆก็ตามจะพระราชทานหลักคิดนำทางไว้เพื่อให้งานออกมาได้อย่างตรงพระทัยและเกิดประโยชน์มากสูงสุด

หลักแนวคิดเรื่องดิน

ดินที่มีคุณภาพพระองค์จะใช้กระบวนการทางธรรมชาติเป็น แก้ไขเช่นโครงการแก้ไขดินเปรี้ยวในโครงการแกล้งดินทำให้ดินดีแล้วปลูกอะไรก็งอกงามพระองค์ท่านได้พิสูจน์มาแล้วอย่างมากมายว่าธรรมชาติสามารถแก้ไขได้เช่นสภาพดินลูกรังเขาหัวโล้นดินเสื่อมโทรม อย่างเช่นตัวอย่างที่ดิน 60 ไร่ในจังหวัดราชบุรี พระองค์ทรงนำมาจัดทำแหล่งน้ำปลูกหญ้าแฝกโดยให้ไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ปีปรากฏว่าพัฒนาเป็นป่าขึ้นมาอย่างอุดมสมบูรณ์และมีต้นไม้เจริญเติบโตให้ร่มเงารัก

แนวคิดเรื่องป่า

คือการฟื้นฟูป่าไม่ต้องทำอะไรมากใช้ธรรมชาติจัดการปกครองตนเองปลูกป่าทิ้งไว้ระบบนิเวศจะเป็นตัวกำหนดทางสังคมอย่าไปรบกวนป่า นอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานหลักการที่มีคุณประการอันทรงค่าได้แก่

การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่างนั้นคือ

1.ปลูกไม้ที่เป็นเชื้อเพลิง

2 ปลูกไม้ที่ใช้บริโภค

3 ปลูกไม้เศรษฐกิจ

เมื่อปลูกตามหลักของพระองค์แล้วจะทำให้ได้ประโยชน์ 4 อย่างตามมา

1 ได้ไม้ไว้ใช้สอยได้ไหมไม่กิน

2 ได้ไม้ผลไว้กิน

3 ได้ไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ

4 ได้ระบบอนุรักษ์ดิน

หลักการคิดเรื่องน้ำ

น้ำเปรียบเสมือนลมหายใจของเกษตรกรทั้งประเทศกว่าครึ่งของโครงการพระราชดําริ 4000 โครงการจึงเกี่ยวข้องกับน้ำทั้งสิ้นหลักการของพระองค์คือการหาแหล่งน้ำให้ราษฎรทั้งหาพื้นที่สร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำลำคลองฝายน้ำได้น้ำจากฟ้า

พระองค์เองก็ทรงหาวิธีใช้ประโยชน์ เช่นการทำฝนหลวง จากที่พระองค์ทรงตระหนักถึงเวลานอกฤดูฝนที่เกษตรกรจะได้รับความเดือดร้อนจึงเริ่มทดลองพัฒนาโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2499 จนประสบความสำเร็จ จะเห็นได้ว่าทุกโครงการ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงจัดทำขึ้น ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาให้กับประเทศไทยในปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของคำเพียง 3 คำเท่านั้นคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย