ข่าวดี! เเจกเงิน เด็ก ผู้พิการ คนชรา คนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือน

นายประสงค์พูนธเนศปลัดกระทรวงการคลังและเปิดเผยหลังการประชุมกรรมการปลัดกระทรวงว่าที่ประชุมมีมติพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มตกค้างที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่มเติม

โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลับไปทำแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมดังนี้

จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนพิการคนไร้บ้านรวมแล้ว 13 ล้านคน

ขยายไปกลุ่มประชากรในพื้นที่ห่างไกลและคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตให้ได้รับการเยียวยาแต่ไม่เท่ากับทุกคนอาจจะต้องใช้งบมากกว่าเดิมแต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่ข้าราชการ คนว่างงานแม่ค้าออนไลน์

นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมเช่นอาชีพนาฏศิลป์ศิลปะพื้นบ้าน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านกีฬา

และให้ทุกหน่วยงานทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงินพรบกู้ เงิน 1 ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด

จากการเสนอคณะกรรมการ และครมพิจารณาต่อไปในเบื้องต้น ในวันพรุ่งนี้ จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งหมดจำนวน 13 ล้านราย

โดยการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดอายุ 6 ปี คนพิการ เพิ่มให้คนละอีก 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นได้รับเบี้ยผู้พิการ 1000 บาทก็จะเพิ่มให้เป็นเดือนละ 2,000 บาท

ส่วนด้านผู้สูงอายุก็จะได้เบี้ยเพิ่มอีกคนละ 1000 บาทแต่คนในบ้านจะไม่แจกเป็นเงินจะช่วยหาที่พักอาศัย และอาหารการกินให้แทน

ส่วนทางด้านอาชีพนักกีฬาอาชีพนาฏศิลป์จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทหรือไม่

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย