มิตซูบิชิ เปิดสมัครใจลาออก รับเงินสูงสุด 35 เดือน

จากวิกฤต โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายฝ่ายต่างร่วมแรงร่วมใจกันในการฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่ต้องปรับตัวกับเหตุการ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุด

มิตซูบิชิ ต้องเปิดโครงการสมัครใจลาออกเสนอจ่ายสูงสุดถึง 35 เดือน วันที่ 13 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิได้ประกาศโครงการสมัครใจลาออกโดยให้เหตุผลว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้ยอดขายรถยนต์ ปรับตัวลดลงอย่างมาก

ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกจำเป็นต้องปรับลดพนักงานจำนวนมากโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปมีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์พนักงานที่จะเกษียณอายุในปี 2563 จะไม่มีสิทธิ์โดยให้เงินช่วยเหลือตามแต่ละช่วงอายุ

พนักงานและอายุการทำงานตั้งแต่ 8 ถึง 35 เดือน สำหรับพนักงานอายุ 27 ถึง 39 ปีทำงานตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไปรับเงินช่วยเหลือ 8 เดือน อายุงาน 3-5 ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ 11 เดือน

กลุ่มที่มีอายุ 20 ถึง  24 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 25 เดือนพนักงานอายุ 40-44 ปีทำงานตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไปได้เงินช่วยเหลือ 9 เดือน จนถึงอายุ 25 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 30 เดือน

พนักงานที่อายุ 40 ถึง 45 ปี พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ถึง 50 ปีทำงานตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปีได้เงินช่วยเหลือ 12 เดือนจนถึงอายุ 25 ปีขึ้นไปได้เงินช่วยเหลือ 33 เดือน

พนักงานอายุ 51 ปีถึง 54 ปีทำงานตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปีได้เงินช่วยเหลืออีก 7 เดือนจนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไปได้เงินช่วยเหลือ ทั้งหมด 35 เดือน เป็นต้น

สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการได้จัดโครงการฝึกอาชีพใหม่โดยรวมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองชลบุรีและกรุงเทพฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2563

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย