กรมป่าไม้ ปลดล็อคตัดไม้หวงห้าม 158 ชนิด ในที่ดินตัวเอง

เว็บไซต์พระราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับที่ 8 พุทธศักราช 2562 โดยหลักสำคัญของพรบฉบับใหม่มุ่งหวังให้ประชาชนเอกชนทำไม้เคลื่อนย้ายหรือส่งเสริมอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์จากไม้หวงห้ามไม้มีค่าสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า

โดยพรบป่าไม้ฉบับเก่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการป้องกันการรักษาไม้ที่มีค่าที่อยู่ในป่าเป็นหลักจึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินการส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าเหล่านั้น

ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่ามาหลาย 10 ปีแล้ว แต่เกษตรกรผู้ปลูกนั้นไม่สามารถตัดไม้เพื่อมาใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากข้อกฎหมาย

จึงได้มีการแก้ไขมาตรา 7 โดยใช้ความสำคัญคือการให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องไม่เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไปประชาชนสามารถปลูกและนำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องเน้นย้ำว่าที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือที่ดินครอบครองปลูกพืชในที่ดินที่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่าจะมีพื้นที่ทำกินแบบกรรมสิทธิ์ นส.3.ก ส.ค.1 นส.3โฉนด หรือที่ดินที่รัฐรับรองสิทธิ์ ส.ป.ก. สทก. นิคมฯ ที่ราชพัสดุ คทช. ก็ปลูกไม้หวงห้ามได้แล้ว

ส่วนใครจะปลูกต้นอะไรแนะนำให้ปรึกษากรมป่าไม้หรือผู้รู้ในท้องถิ่น ว่าดินเหมาะสมกับการปลูกไม้ชนิดไหน การปลูกไม้ใหญ่นั้นนอกจากต้องลงแรงและลงเงินบ้างก็ไม่น่าจะมากมายอะไรหากเราขอพันธุ์ไม้มาจากกรมป่าไม้

ยกตัวอย่างที่ดินคุณค่ายกตัวอย่างบุคคลที่เห็นคุณค่าของการปลูกป่า นั่นคือ ด็อกเตอร์เกริก มีมุ่งกิจ

แต่โชคดีที่พ่อแม่แบ่งที่ดินไว้ให้แต่ก็ต้องแบ่งกับพี่น้องอีก 8 คน แต่ต้องเช่าที่ดินน้องปลูกต้นไม้แบบปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โดยปลูกต้นไม้ไว้ทั้งหมดกว่า 470 ชนิดในพื้นที่ 35 ไร่เป็นไม้โตช้าไม้โตปานกลางไม้โตเร็วแซมด้วยข้าว 2 ไร่และผักอีก 10 ชนิด เก็บกินและขายระหว่างรอไม้ใหญ่โตผ่านไป 4 เดือนมีรายได้จากพื้นที่ 5 ไร่ถึง 500,000 บาท แล้วทำแบบเดียวกันนี้อีก 3 ปี ปีที่ 4 ปลูกอย่างอื่นแทนเพราะไม้เริ่มใหญ่สูงเช่น กระชาย ขิงข่ากาแฟ นอกจากนี้ยังมีรายได้ทุกเดือนเดือนละกว่า 50,000 บาทจากไม้ขุดล้อม

หากคนไทยทุกคนเดือนมีไม้ 1000 ต้นก็พอเมื่อแก่ตัวลงมีมา 20 ล้านบาทรออยู่ แล้วไม่ต้องกลัวไม้จะขาย ใครไม่ได้

เพราะว่าทั้งโลก ต้องการไม้ ปีที่แล้วประเทศไทยนำเข้ามาจากต่างประเทศเกือบ 4 แสนล้านบาทแทนที่จะนำมาซื้อในไทย ไม้พอขายไหมไม่ต้องกลัวคนจะตัดไม้กันเยอะขึ้นขนาดตัดไม่ได้ก็ยังปลูกกัน ถ้ารู้ตัดได้และราคาดีเขาก็ยิ่งตัด 1 ต้นปลูก 10 ต้นป่าจะเกิดขึ้นเต็ม

หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างน้อย 420,000 บาทต่อคนต่อปี ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของผ้าป่าไม้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ต้องขอขอบนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ที่ทุ่มเทและผลักดันแก้ไขกฎหมายฉบับเก่าจนทำให้ประชาชน หลุดพ้นกับดักนี้ แทนพี่น้องชาวไทย 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย