ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเบี้ยประกันสังคม จาก 12.5% เป็น 28.5 %

ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเพื่อประกันสังคม จาก 12.5% เป็น 28.5 เปอร์เซ็นต์

14 พฤษภาคม 63 ทีมงานไทบ้านได้รับการรายงานว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่า

กองทุนประกันสังคมที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีขณะนี้มีการนำเงินทุนเข้ากองทุนเพียง 12.5 เท่านั้นโดยแบ่งออกเป็นลูกจ้างร้อยละ 5 นายจ้างร้อยละ 5 และรัฐบาลสมทบให้อีก 2.5 เปอร์เซ็นต์

แต่ในประเทศที่มีการพัฒนาการนำเงินเข้ากองทุนในลักษณะนี้ถึงร้อยละ 30.5 ซึ่งจะทำให้กองทุนมีความเสถียรภาพมากขึ้นเกิดความมั่นคง และดูแลผู้ประกันตนได้แบบไม่ติดขัด

ส่วนของประเทศไทยนั้นเห็นว่าควรจะนำเข้าประมาณ 20 8.5% และส่วนตัวมีความเห็นว่าควรดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างกองทุนประกันสังคมซึ่งส่วนนี้กำลังเร่งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพราะนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้เลย

Facebook Comments