มีลูกเตรียมลงทะเบียน ครม. ชง แจกเงิน 1 พันนาน 3 เดือน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมากระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เช่นคนชราผู้พิการเด็กแรกเกิดคนไร้บ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 คณะกรรมการเงินกู้ 1 ล้านบาทได้พิจารณาหากเห็นชอบจะเสนอให้ครม. พิจารณาต่อในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้

มาตรการดังกล่าวจะมีการแจกเงินคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนมีกลุ่มคนที่เข้าข่ายจำนวน 13 ถึง 14 ล้านคนและเริ่มแจกในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย