เปิดคุณสมบัติ “แจกเงินรอบเก็บตก” รับคนละ 3,000 บาท

เปิดคุณสมบัติ 13 ล้านคนรอบเก็บตก รับคนละ 3,000 บาท ประชาชนจำนวนมากต่างตั้งหน้าตั้งตารอหลังกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาเสนอใช้งบประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาทช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

โดยจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนในกลุ่มนี้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนส่วนกลุ่มใดบ้างที่จะได้รับวันนี้ Admin ไทบ้านได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญมาให้ดังต่อไปนี้

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน

โดยกลุ่มที่เข้าข่ายมีจำนวนกว่า 13 ถึง 14 ล้านคนคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้

1 คนชรา

2 คนไร้บ้าน

3 เด็ก

4 ผู้พิการ

5 คนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการต่างๆ

6 ผู้ที่รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉินในสถานการณ์ โควิด-19

7. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้พลาดจากมาตรการต่างๆ

จะได้เงินคนละเท่าไหร่

กระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะแจกเงินยาวๆให้กับกลุ่มดังกล่าวคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 คุณสมบัติครบถ้วนทั่วสิทธิ์ได้รับเงิน 1000 บาท

การช่วยเหลือดังกล่าว จะต้องตรวจสอบซ้ำซ้อนให้ครบถ้วนโดยคาดว่าจะมีผู้ผ่านสิทธิ์ประมาณ 12.5 ล้านคนหากเคยได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือจะตกในรอบนี้

ทั้งนี้กระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่าจะยื่นให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้กู้เงิน 1 ล้านบาทพิจารณาและหากเห็นชอบจะเสนอให้ครม. พิจารณาในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย