กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเยียวยา ข้าราชการ รับเดือนละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน

ข้าราชการมีเฮรัฐบาลไฟเขียวเยียวยา 9.1 หมื่นคนรับเงินเกษตรกร เดือนละ 5,000 บาทนาน 3 เดือน

รัฐบาลอนุมัติข้าราชการ 9.11 คนที่ประกอบอาชีพทำเกษตรสามารถรับเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาทนาน 3 เดือน

20 พฤษภาคม 63 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 เดือนละ 5,000 บาทจ่ายนาน 3 เดือนรวมเป็นเงิน 15,000 บาท

สำหรับข้าราชการประมาณ 9.15 หมื่นคนที่ประกอบอาชีพเสริมเป็นเกษตรกรจะสามารถรับเงินจากทางรัฐบาลได้ด้วยดังนั้นสำหรับเกษตรกรข้าราชบำนาญ

ข้าราชการบำนาญหากถูกตัดสิทธิ์แนะนำให้ดำเนินการอุทธรณ์เพื่อรับสิทธิ์ของตนทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกว่าในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มข้าราชการเข้ามาเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้เป็นกลุ่มยกเว้นไม่ได้รับเงินเยียวยาอย่างไร

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าตามมติ ครมยังไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรจึงขอเรียนว่าข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกได้รับสิทธิ์มาตราการนี้

ทั้งนี้แหล่งข่าวได้รายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อเตรียมเสนอกระทรวงการคลังการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทะเบียนระบบประกันสังคมและข้าราชการบำนาญก่อนที่จะเสนอรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินเยียวยา ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนเงิน 5,000 บาทนาน 3 เดือน

อ้างอิงข้อมูลจาก : bangkokbiznews.com

Facebook Comments