ม.เกษตร แจกกล้าไม้ 20,000 ต้นให้ประชาชน

แจกกล้าไม้ 20,000 ต้นให้ประชาชนข่าวดีนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิตคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้เปิดเผยข้อมูลว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย ช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

จึงได้มีการจัดกิจกรรมผลิตกล้าไม้ประจำปีเพื่อนำไปปลูกทดลอง ในพื้นที่วิจัย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของวัดโรงเรียนหน่วยงานสาธารณะและจำหน่ายเป็นรายได้มาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดจึงได้จัดทำโครงการเพื่อสังคมแบ่งปันเก้าไม้ที่อยู่ในเรือนเพาะชำของสถานีวิจัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองได้

ซึ่งอย่างน้อยเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีรายได้จากไม้เศรษฐกิจไปอีกทางและยังช่วยให้พื้นที่ป่าของประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับกล้าไม้ที่จะนำแจกจ่ายประชาชนมีประมาณ2 หมื่นต้น และประกอบไปด้วย ประดู่ป่า ตะเคียนทองแดง พยุงหลุมพอ พยอม ยางนา กระถินลูกผสม กฤษณา ชะมวง สำรอง สะตอ มะค่า ฯลฯ  โดยพันธุ์กล้าที่แจกนั้นมีขนาดสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร

โดยจะแจกตามสถานีวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังนี้

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร 081-8763023

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จ.ตราด โทร. 091-4085556

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 085-1518798

สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จ.พังงา โทร. 087-8679061

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5780684 ศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิตคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย