ด่วน ยอดผู้ติดเชื้อ ‘โคโรนา’ ในจีนพุ่ง 1,975 ราย ดับแล้ว 56 ราย

วันอาทิตย์ (26 ม.ค.) คณะกรรมการ สุขภา วิกฤต พแห่งชาติจีน (NHC) ประกาศจำน วนผู้ป่วยโ รคปอดอักเ สบจากเชื้ อไ วรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศอยู่ที่ 1,975 ราย เมื่อนับถึงวันเสาร์ (25 ม.ค.) โดยเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤต 324 ราย

ภาพจากเเฟนเพจ China Xinhua News

คณะกรรมการฯ ระบุว่าตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการยืนยันผู้ป่วยรายใหม่ 688 ราย ผู้ป่  วยสงสัยรายใหม่ 1,309 ราย และผู้เสี ยชี วิต 15 ราย (13 รายในมณฑลหูเป่ย, 1 รายในนครเซี่ยงไฮ้ และ 1 รายในมณฑลเหอหนาน)

ภาพจากเเฟนเพจ China Xinhua News

เมื่อนับถึงวันเสาร์ (25 ม.ค.) จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเส บจากเ ชื้อ ไ วรัสฯ ที่เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 56 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนฟื้นตัวดีอยู่ที่ 49 ราย และผู้ป่วยสงสัยเป็นโร คปอดอักเส บจากเ ชื้อไ วรัสฯ อยู่ที่ 2,684 ราย

ขณะเดียวกันมีการติดตามอาการผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวน 23,431 ราย โดยมี 21,556 ราย ต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ ขณะที่ 325 ราย ได้รับการปล่อยตัวแล้ว

ภาพจากเเฟนเพจ China Xinhua News

นอกจากนั้นมีการยืนยันจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ 10 ราย ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึงเกาะไต้หวันของจีน โดยแบ่งเป็นฮ่องกง 5 ราย มาเก๊า 2 ราย และไต้หวัน 3 ราย

ภาพจากเเฟนเพจ China Xinhua News

ส่วนจำนวนผู้ป่วยโร คปอดอั กเสบจากเ ชื้อไว รัสฯ ในต่างประเทศ แบ่งเป็นไทย 5 ราย, ญี่ปุ่น 3 ราย, เกาหลีใต้ 2 ราย, สหรัฐฯ 2 ราย, เวียดนาม 2 ราย, สิงคโปร์ 4 ราย, มาเลเซีย 4 ราย, เนปาล 1 ราย, ฝรั่งเศส 3 ราย และออสเตรเลีย 1 ราย

ที่มา : xinhuathai

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย