รัฐแจกเงินพิเศษคนละ 3,000 บาท สำหรับเด็กแรกเกิด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของกลุ่มคนพิการคนชราเด็ก 13 ล้านคน

เพราะตอนนี้ ทางรัฐบาลเตรียมเก็บเงินเยียวยาโดยที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด- 1 9 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มที่ตกหล่น

ทางรัฐบาลจะทำการแจกเงินพิเศษคนละ 3,000 บาทสำหรับเด็กแรกเกิด 6 ขวบในครอบครัวรายได้น้อย

โดยล่าสุดได้มีการอนุมัติเงินพิเศษเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคนทั่วประเทศได้แก่

ผู้สูงอายุเด็กแรกเกิด 6 ขวบ

ผู้พิการ

โดยเงิน 3,000 บาทนี้จะเริ่มทยอยโอนในเดือนมิถุนายน 2000 บาทและเดือนกรกฎาคม 1000 บาท

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย