โครงการ “กล้าอิ่มสุข” แจกเมล็ดผักสวนครัวฟรี 24 ชนิด

จากการระบาดของโควิด-19ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หลายภาคส่วนต่างร่วมแรงร่วมใจกันในการฟันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆ เมื่อศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ได้จัดทำโครงการ กล้าอิ่มสุข แจกฟรีเมล็ดพันธุ์พืชกว่า 24 ชนิด

ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราได้แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด- 19

โดยเป็นการแจก เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จากธนาคารเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์ ตามแนวพระราชดำริของพระขนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ พระรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ที่ได้พระราชทานให้หน่วยงาน แห่งนี้ทำการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเอาไว้เพื่อใช้ในกรณีที่มี วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น

สำหรับโครงการกล้าอิ่มสุข ได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชกว่า 24 ชนิดครอบคลุมการปลูกทั้งระยะสั้นปานกลางและระยะยาว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เปิดเผยข้อมูลว่าทางศูนย์ได้มีการจัดทำโครงการให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 เพื่อให้สามารถดำรงชีพ ในวิกฤตนี้ต่อไปได้

โดยมีการเตรียมต้นกล้า มันหลายชนิดเพื่อจัดการให้กับประชาชนนำไปปลูก ในพื้นที่บ้านของตนเองสำหรับ บริโภคในครัวเรือนและนำไปขยายพันธุ์เพื่อปลุกเชิงพาณิชย์ต่อไป

สำหรับเมล็ดพันธุ์ทั้ง 24 ชนิดประกอบไปด้วย

1)ถั่วฝักยาวพุ่ม

2)ถั่วฝักยาว

3)ถั่วเขียว

4)ถั่วดำ

5)ถั่วลายทหาร

6)ถั่วพู

7)ข้าวโพดฉัตรทอง

8)ข้าวโพดเทียนอยุธยา

9)กระเจี๊ยบแดง

10)กระเจี๊ยบเขียว

11)หมามุ่ยอินเดีย

12)มะเขือเปราะ

13)น้ำเต้า

14)อัญชัน

15)มะเขือหยกภูพาน

16)บวบเหลี่ยม

17)มะละกอ

18)พริกขี้หนู

19)ชมจันทร์

20)บวบหอม

21)กระเจี๊ยบมณีแม่โจ้

22)ถั่วสิรินธร

23)ข้าวโพดตักหงาย

24)ถั่วพูสีม่วง

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสามารถส่งจดหมาย ซองเปล่าพร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าซองระบุชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์แล้วส่งมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่

เลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรารหัสไปรษณีย์ 24120 พร้อมกับระบุ เมล็ดพืชผักที่ต้องการโดยโครงการจะแจ้งให้กับผู้ที่สนใจท่านละ 1 ชุด

สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 6860 639

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย