ลงมติเห็นชอบ พรก. กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน แก้ปัญหาโควิด-19

31 พฤษภาคม 2563  Fanpage The Standard ได้เปิดเผยข้อมูลว่า  สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบให้อนุมัติพระราชกำหนดกู้เงินทั้ง 3 ฉบับวงเงิน 1.99 ล้านบาทเพื่อนำงบประมาณดังกล่าวแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด 19

โดยมีมติแต่ละฉบับดังนี้

1.พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 พุทธศักราช 2563

จำนวนผู้เข้าประชุม 481

คนเห็นชอบ 274

คนไม่ชอบ 0 คน

งดออกเสียง 207 คน

2 พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พุทธศักราช 2563

จำนวนผู้เข้าประชุม 481

คนเห็นชอบ 275

คนไม่ชอบ 1 คน

งดออกเสียง 205 คน

3 พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พุทธศักราช 2563

จำนวนผู้เข้าประชุม 482 คน

เห็นชอบ 274 คน

ไม่เห็นชอบ 195 คน

งดออกเสียง 12 คน

หลังจากนี้พระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับจะดำเนินการเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

อ้างอิงเนื้อหาจาก : THE STANDARD

Facebook Comments
อ่านต่อ 👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย