บางแสนน้ำใส โฉมใหม่ เปิดให้บริการเเล้ว

0
73

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้ลงพื้นที่ชายหาดบางแสนตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งในวันนี้จะเป็นการเปิดชายหาดบางแสนเป็นวันแรกในรูปแบบใหม่ New Normal

ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ชายหาดบางแสนเล่นน้ำทะเลได้แต่ขอเน้นย้ำให้ความร่วมมือในการรักษาสุขอนามัยขั้นพื้นฐานด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือและรักษาระยะห่าง

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

ซิ่งขอความร่วมมือประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้บางแสนเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวน่าอยู่

สิ่งที่ท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดชายหาดในวันที่ 1 มิถุนายน

1 ทุกวันจันทร์จะเป็นวันหยุดของชายหาดบางแสนตลอดแนวตั้งแต่หาดบางแสนล่างหาดทรายบางแสนและแหลมแท่นซึ่งจะห้ามให้มีการประกอบกิจการการค้าขายสินค้าบนพื้นที่ทางสาธารณะบริเวณชายหาดทั้งหมด

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

2 วันที่ 5 มิถุนายนเป็นต้นไปผู้ประกอบการชายหาดบางแสนจากกลับมาประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ตามปกติยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

3 เทศบาลได้รถพื้นที่ของล็อกเก้าอี้ผ้าใบลงให้เหลือ 15 เมตรและให้จัดวางเก้าอี้ผ้าใบแต่ละชุดห่างกันตามมาตรการ Social Distancing และรวมถึงมีการคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

4 เทศบาลเมืองแสนสุขได้พื้นที่ชายหาดคืนมาประมาณ 1 กิโลเมตรโดยจะจัดสรรเป็นเขตปลอดร่มและเก้าอี้ผ้าใบเป็น 7 พื้นที่ ตลอดแนวชายหาดตั้งแต่วงเวียนบางแสนและบริเวณซอยบางแสน 1 ถึงซอย 5

5 บริเวณล้อเก้าอี้ผ้าใบบริเวณเขตบางแสนล่างและแหลมแท่นซึ่งไม่มีหาดทรายเทศบาลจะจัดพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบได้จอดรถล็อคละ 1 คันและห้ามผู้ประกอบการใช้พื้นที่จอดรถนี้โดยเด็ดขาด

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

6 เทศบาลได้ปลูกต้นมะพร้าวทดแทนและเสริมในบริเวณชายหาดบางแสนตลอดแนวกว่า 200 ต้น

7 เทศบาลเมืองแสนสุขจะยกเลิกที่ตั้งวางถังขยะเดิมทั้งหมดโดยให้ผู้ประกอบการใช้หาดรับผิดชอบขยะของ ร้านตนเองทั้งหมด

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

8 เนื่องจากสหรัฐบางแสนเป็นพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่และจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

9 เวลาการให้บริการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่ซื้อใบอนุญาตของเทศบาลบนชายหาดตั้งแต่หาดบางแสนล่างไปจนถึงจุดล็อคเก้าอี้ผ้าใบแหลมแท่นวันธรรมดาอังคารถึงพฤหัสบดีประกอบกิจการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 นถึง 18.00 นวันศุกร์ถึงอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ประกอบการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 นถึง 20.00 นส่วนประกอบสวนหย่อมแหลมแท่นและแผงลอยอาหารริมถนนบางแสนสาย 1 ฝั่งตะวันออกให้ กิจการได้ตั้งแต่ 16.00 นถึง 22.00 น

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

10 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาบางแสนให้ปฏิบัติดังนี้

1 สวมใส่หน้ากากอนามัย

2 รักษาระยะห่างระหว่างกัน

3 ใช้สเปย์หรือเดียวแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการสัมผัสวัตถุต่างๆ

4 ให้ทิ้งขยะในถังที่จัดเตรียมไว้

5 ให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ชายหาดบางแสนไม่เกิน 22.00 น

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

11 เทศบาลเมืองแสนสุขจะจัดให้ผู้ประกอบการเก้าอี้ผ้าใบได้ทำการคัดกรองโดยมีการวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดก่อนหลังมีการให้บริการเช่าเก้าอี้ผ้าใบและบริการ เจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้ใช้บริการ

12 ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆให้ใช้มาตรการทางสาธารณสุขที่รัฐบาลเป็นผู้ประกาศ

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

13 หากจำนวนนักท่องเที่ยวหนาแน่นเกินไปเทศบาลและสภแสนสุขประเมินแล้วอาจเกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด- 19 จะสงวนสิทธิ์ในการปิดถนนห้ามเข้าพื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นการชั่วคราวจนกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวบางลงจะเปิดให้เข้าได้ต่อไป

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

.

ภาพจาก : ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย