โลกกำลังเตือนเรา ไข้ลาสซา ระบาดหนัก เดือนเดียวดับแล้ว 29 ราย

จากกรณีการระบาดของโคโรน่าที่ส่งผล ร้ายแรงข้ามสปีชีส์จากค้างคาวผ่านงูเห่ามาติดเชื้อในคน ล่าสุด เสียชี วิตเเล้ว 56 ติดเชื้ อทะลุ 2,000 คน

วิธีเช็กอาการป่วยเบื้องต้นว่าเราเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้ อไว รั สโคโรนาหรือไม่

1.ระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ 14 วัน (คือไม่แสดงอาการ)

2.เคยเดินทางไปประเทศจีนในช่วงเร็ว ๆ นี้ หรือ มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เดินทางกลับจากประเทศจีน โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น

3.หากภายใน 14 วัน หลังเดินทางมาจากจีน หรือเมืองอู่ฮั่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูลไหล หายใจเหนื่อย ให้รีบติดต่อพบแพทย์

4. ส่วนการติดต่อของเชื้ อไ ว รัส สามารถติดต่อได้ผ่านอาการไอ หรือ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติ ดเชื้ อผ่าน ตา จมูก หรือปาก

5.ความรุนแรงของโร คคือมีไข้ สูง มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ป อดอักเสบ บางรายถึงขั้นเสี ยชี วิต

วิธีป้องกันตนเองจากเชื้ อไวรั สโคโรน่า

1.หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลที่กลับมาจากเมืองที่มีโร คระบาด ควรยกเลิกแผนเดินทางไปประเทศจีนไว้ก่อน

2.รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือ ใช้เวลาล้างอย่างน้อย 20 วินาที ก่อนหลังทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ ล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือหรือสบู่ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอ ลกอฮ อล์

3.เวลาไ อหรือจ ามให้ใช้กระดาษทิชชู่หรือแขนเสื้อป้องกัน

ล่าสุดนอกจากการระบาดของโคโรน่าในหลายๆประเทศ ล่าสุดไนจีเรียก็พบการรระบาดของ ไ ข้ล าสซา เหมือนกัน เอเอฟพี รายงานว่า ศูนย์ควบคุมโร คของประเทศไนจีเรีย ประกาศมาตรการฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับการระบาดของไข้ลาสซา (LASSA) ที่ทำให้มีผู้เสี ยชีวิ ตในเดือนนี้ถึง 29 รายแล้ว

รายงานระบุว่า ศูนย์ควบคุมโร คของประเทศไนจีเรีย แถลงว่า ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2563 พบผู้ป่วยไข้ลาสซาแล้ว 195 ราย และเสี ยชีวิ ต 29 ราย ใน 11 รัฐของไนจีเรีย โดยขณะนี้ ทางการไนจีเรียเร่งหาทางรับมือเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไ ข้ ลาสซ าแล้ว

รายงานระบุว่า ไ ข้ลาสซา เป็นโร คประจำถิ่นของไนจีเรีย มีลักษณะใกล้เคียงกับโร คติดเ ชื้อไ วรั สอีโบลา และมาร์บูร์ก แต่อัต ราการต ายน้อยกว่ามาก ไ วรัสชนิดนี้แพร่เชื้ อจากสัตว์ประเภทหนู อาการเริ่มจากมีไข้ และในกรณีที่แย่ที่สุดผู้ป่วยจะมีเลื อดออ ก และอวั ยวะล้มเ หลว

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย