ข่าวดี ธกส ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ผ่านแอปพลิเคชั่น

0
94

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด-19 ที่จะสามารถ กู้ฉุกเฉินผ่านธนาคารธกส สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำผ่าน Application ได้ง่ายๆด้วยตัวของท่านเอง ไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกสได้เปิดช่องทางสำหรับทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถทำทุกขั้นตอนได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคาร

โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติของลูกค้าและวิธีการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

1 เป็นลูกค้าเงินกู้ธกสที่มีประวัติชำระหนี้ดี ฉัน a ขึ้นไป

2 เป็นลูกค้าเงินฝากธกสที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากตามเกณฑ์ที่กคศกำหนด

วิธีการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

1 ธกสจะแจ้งไปยังท่านที่มีคุณสมบัติโดยตรงผ่านช่องทาง LINE official baac Family ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป

2 ท่านที่ได้รับแจ้งสามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์โดยการคลิกทำสัญญาผ่าน line official ตามขั้นตอนที่กำหนด

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคาร ธกสได้ที่ธกส Call Center โทร 0 2555 05 55 บริการ 24 ชั่วโมง

 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย