เปิดสมุดบัญชีเงินฝาก พ่อหลวง ร.9 “ต้นแบบความพอเพียง”

การออมเงินนั้นเป็นเรื่องของวินัยที่ควรทำทันทีไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อย เมื่อเรายังมีรายได้น้อยก็อ้อมน้อยพอเรามีรายได้มากขึ้น

หากเราต้องการจะปรับนิสัยเพื่อการออมเงินให้เกิดขึ้น ให้ดูเรื่องราวนี้เป็นตัวอย่าง ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องราวปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแฟนเพจสารวัตรเถื่อนออกมาโพสต์ถึงแก่นปรัชญาพอเพียงทำให้เราได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย

โพสต์ดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ว่า

แก่นปรัชญาพอเพียงของพ่อแค่ไม่ฟุ้งเฟ้อผู้ปฏิบัติต้องมีความเพียรความอดทนการใช้จ่ายอย่างประหยัด

จะเป็นหลักประกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าทฤษฎีของพ่อสั้นๆเข้าใจง่าย

เป็นบุญตาที่ได้เห็นบัญชีของพ่อ

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปสารวัตรเถื่อน

สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือสาขาพระตำหนักจิตรลดารโหฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

.

.

เรื่องราวดังกล่าวเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจในหมู่ผู้ใช้งาน Social จำนวนมากหวังว่าเพื่อนๆที่อ่านเรื่องราวนี้จะมีแรงบันดาลใจในการออมเงินกันมากขึ้นนะครับ

 

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย