เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนมิถุนายน 2563 เข้าเเล้วเช้านี้

ข่าวดีเงินอุดหนุนบุตรมิถุนายน 63 เข้าแล้วในเช้าวันนี้

ผู้ปกครองตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร

โดยระบุรายละเอียดดังกล่าวเอาไว้ดังนี้ เงินอุดหนุนบุตรรอบเดือนมิถุนายน 2563

ออกวันที่ 10 มิถุนายน 2563 600 บาทต่อเดือนส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 1,459,737 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,136,409,200 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 0-2651-6534

0-2651-6920

0-2651-6902

0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152

หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย