รู้ก่อนรวยก่อน! ‘เลี้ยงหอยขม’ ลงทุนแค่หลักพัน สร้างรายได้ 5 หมื่นบาท/เดือน

สัตว์นาทำเงิน ในรั้วบ้านที่น่าส นใจอีกชนิดหนึ่ง อย่าง “หอยขม” ถึงแม้ว่ าทุกวันนี้จะยังสามาร ถหาจับได้ตามแหล่งธร รมชาติที่มีอยู่ แต่ในบางพื้นที่มีควา มต้องการสูง

กลับกลายเป็นข องหายาก จึงต้องมีการเลี้ ยงเพื่อสร้างผลผลิตให้ เพียงพอกับความต้อ งการของผู้บริ โภค อย่างเช่นหนุ่มเชียงรายคนนี้ ใช้พื้นที่เพียง 5*10 เมตร เลี้ยงหอยข มในบ่อปูนซีเมนต์ 12 บ่อ

สร้างรายได้ต่อเดือ นครึ่งแสนเลยทีเดียว คุณพงษ์ศักดิ์ ตัดสินใจเลี้ยงหอยขมในวงบ่ อซีเมนต์นั้น เกิดมาจากเหตุบังเอิญที่ ไปปล่อยหอยขมในบ่ อปลานิลที่เลี้ยงไว้ ไปงมมากะว่าจะนำ มาทำเป็นอาหาร

แต่เนื่องจากมีเ วลาน้อยจึงนำไปปล่อย ในบ่อซีเมนต์ข้างบ้าน พบว่าหอยที่ขังไว้ ไม่ตา ยแถมยังออกลูกอีกจำนวนมาก เลยทด ลองเลี้ยงดูปรากฏว่าเติบโตได้เร็ว จึงนำไปสู่การเลี้ยงห อยขมในวงบ่อซีเมนต์เป็นอาชีพหลัก

เดิมที่ครอบค รัวมีอาชีพทำนา เห็นว่าไม่ไหวราคาข้าวถูก เลยใช้พื้นที่ส่วนห นึ่งเลี้ยงปลานิล ขุดบ่อ ขนาด 10*20 เมตร ระหว่ างนั้นก็ปล่อ ยหอยขมลงด้วย จึงศึกษารายล ะเอียดและตัดสิ นใจลองเลี้ยงบริเวณร อบบ้าน 12 วงบ่อ

มาถึงวันนี้ปราก ฏว่าทุกเดือนผมมี รายได้จากการเลี้ยงในพื้นที่แค บตรงนี้เดือนนึงตก 4.8 หมื่นบาท พงษ์ศักดิ์กล่าว เขาบอก ด้วยว่าการเลี้ย งหอยดูแลง่าย

ทำให้เขามี เวลาไปประกอบอา ชีพอื่นด้วย อย่างตอนนี้นอกจากเลี้ยงหอย แล้วผมยังเ ลี้ยงปลานิล และรับซื้อปลานิลไปขายที่ตล าดปลาบางเลน จ.นครปฐมด้วย เพราะหอยขม ไม่ต้องดูแลอะไรมาก “หอย ขมนิสัยชอบอยู่นิ่ง เอามาเลี้ยงใ นวงบ่อซีเมนต์มา 2 ปีพบว่า โอกาสรอดสู งกว่าบ่อดิน และโตเร็วกว่าใน ธรรมชาติด้วย เพียงแต่ให้อาหารพวกตะไคร่น้ำ ที่เกาะตามใบมะพร้าว ใบไม้หมัก

และเสริมด้วยอาหารปลาดุกบดละเอีย ดผสมข้าวเหนียวทำให้หอยขมโตเร็ว ผมคำนวณ ดูจากขนาดและน้ำหนักจะโตกว่าในธรรมชาติถึง 1 เดือน” เขายืนยัน จากความสำ เร็จในการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซี เมนต์มา 2 ปีแล้ว ตอนนี้เขาเริ่มขยายเลี้ย งหอยขมทั้งในบ่อดินบ้าง กระนั้นขอแนะ นำสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดเ ลี้ยงควรเลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์อย่างเดียว เพราะหอ ยขมจะอยู่นิ่งกว่าไม่เดินไปมา

จึงโตเร็ว แม้บ่อดินความเป็ นธรรมชาติมากกว่า แต่การจัดการยากกว่า สำหรับวิธีการ เลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์นั้น ง่าย ๆ ให้เทปูนตรงก้น วงบ่อจนปิดสนิท ต่อท่อระ บายน้ำไว้ด้านข้างเป็นลักษณะเกลียวหมุนมีฝาปิด ไว้ถ่ายน้ำ

จากน้ำหั่นต้นกล้วยใส่ลงไปแช่ 1 สัปดาห์ ถือเป็นการหมั ก อาหาร และดูดซึมปูนออกจากน้ำ ไม่เช่นนั้นหอยขมจะตายได้ เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ให้ใส่ดินเหนียวสูง 1 นิ้ว

แล้วใส่ทางมะพร้าวตามลงไปเพื่อไว้ให้หอยขมกิน จึงปล่ อยหอยขมลงบ่อได้ในอัตรา ประมาณ 3-5 กิโลกรัม/วงบ่อซีเมนต์ ใส่น้ำลงไปให้ลึกราว 20-30 เซนติเมตร

รอจนน้ำนิ่งแล้วจึงใส่น้ำลงไปอีกใ ห้ได้น้ำสูง 50 เซนติเมตร วิธีการนี้จ ะช่วยให้น้ำไม่ขุ่นเพราะหอย ขมต้องการน้ำสะอาด และน้ำนิ่งด้วย โดยธรรมชาติหอยขม จะเกาะตามกิ่งไม้และกินตะไคร่น้ำตาม กิ่งไม้นั้นๆ ที่นี่จึงใส่ทางมะพร้าวให้หอยขม หรือกิ่งไม้

ใบไม้ที่สามารถหาได้เพื่อให้เกิดตะ ไคร่น้ำและเพื่อไว้เป็นที่ หลบด้วย “พวกพวกนี้ถ้าน้ำขุ่นหอย ขมจะไม่ยอมกินอาหารนานถึง 3 วัน และหอยขมจะอยู่ แค่ความสูงของน้ำออกมารับแสงและออกซิเจน พอเลี้ ยงได้ 3 เดือน ให้แยกออกมาส่วนหนึ่ง เพื่อขยายพันธุ์ ส่วนบ่อเดิมก็เลี้ยงต่อไปอีก 2 เดือน จึงจับไปขายได้” การจับ หอยขายนั้น แบ่ง 6 บ่อแรกตักห อยได้วันละ 50 กิโลกรัม นานครึ่งปี

เมื่อตักหมดก็ปล่อยลอตใหม่ลงไปทันที และจะจับหอยอีก 6 บ่อ ในช่วงครึ่งปีหลังวนเวียนอย่างนี้ตลอด ทำให้เขามีรายได้ทุกวันเฉลี่ยเป็นเดือนแล้วตกราว 4.8-5 หมื่นบาท การเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ แนะนำให้น้ำสะอาดตลอดเวลา หากใช้น้ำประปาต้องพักให้คลอรีนก่อน และอย่าให้หอยขมโดนเกลือเป็นอันขาด เพราะอาจทำให้หอยตายได้

ทางที่ดีควรปล่อยปลาหาง นกยูงลงไปในบ่อหอย ขมด้วยเพื่อช่วยกินลูกน้ำที่จะมารบ กวนหอยขมอาจทำให้เป็นโรคได้ หากบ่อที่เลี้ย งปลาหางนกยูงด้วยจ ะเปลี่ยนน้ำทุก 1 เดือน/ครั้ง เมื่อถ่าย น้ำออก หมดให้ค่อยๆ ใส่น้ำลงไปใหม่เหมือนการใส่ใ นครั้งแรก ส่วนดินใช้ ดินเดิม หลังจากเปลี่ยนน้ำจนน้ำสะอาดแล้ว ให้ใส่อีเ อ็มผสมลงในน้ำด้วย 1 ฝา เพื่อช่วยให้หอยโตไวขึ้นและป้องกันโร คได้ แต่ถ้าไม่ได้ใส่ปลาหางนกยูง ไว้จะเปลี่ยนสัปดาห์ละครั้ง

เพื่อป้องกันยุงลงไปไข่ “ผมสังเกตดูการเลี้ ยงหอมขมในวงบ่อซีเมนต์ โอกาสเป็นโร ค น้อยกว่าบ่อดิน เนื่องจากเปลี่ยนน้ำได้ง่ายกว่า แต่ต้องสังเก ต อาการของหอยขมด้วย หากเป็นโร คที่เกิดจากน้ำเสีย จะไม่ค่อยเดิน ไม่กินอาหาร ที่มักจะนอนหงายเปิดฝ าหน้าและตายในที่สุด ฉะนั้นต้องสังเกตด้วย การเลี้ยงหอยขมใ นวงบ่อซืเมนต์ นับเป็นอาชีพ ที่น่าสนใจ เพราะใช้พื้นที่น้อย แต่รายได้ดี

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย