เลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าวเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ทั้งข้าวเเละปลา

นาข้าวจะมีระดับลึก 5-25 เซนติเมตรและดินผืนนาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทำให้แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ มีปริมาณที่สูงทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ดีสำหรับปลา ข้าวเป็นพืชหลักในการทำนาฉะนั้นการเลี้ยงปลาจึงต้องปรับให้เข้ากับการปลูกข้าว

ภาพประกอบ

ก่อนอื่นเลยควรวางท่อระบายน้ำว่ายอย่างสมบูรณ์จะต้องมีที่ส่วนลึกให้ปลาได้หลบอาศัยระดับน้ำลดลงการเลี้ยงปลาในนาข้าว จะกระทำได้เฉพาะในท้องที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์เช่นเขตชลประทาน และมีน้ำตลอดทั้งปีหรืออย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือนจะพอเพียงสำหรับการเจริญเติบโตของปลา

ภาพประกอบ

สำหรับการเตรียมแปลงนาสำหรับเลี้ยงปลานั้นควรขุดคูรอบแปลงนามีความกว้าง 0.5 00 ถึง 1.50 เมตรและลึก 0.25 ถึง 0.53 เมตร

 

นำคันดินทำเป็นขั้นเสริมให้สูงกว้างตามปริมาณของดินที่ขุด ภายในแปลงนาควนซอย เพื่อสะดวกในการระบายน้ำและจับปลา

ปลาที่นิยมนำมาเลี้ยง

จะต้องเป็นปลาที่เจริญเติบโตได้เร็วและสามารถอยู่ในน้ำตื้นได้มีอุณหภูมิสูงและทนต่อความขุ่นของน้ำได้เป็นอย่างดีชนิดปลาที่นำมาเลี้ยงและเป็นที่นิยม ในหมู่เกษตรกรได้แก่

ปลาหมอเทศ

ปลาใน

ปลาสลิด

ปลานิล

ปลาดุก

ปลาตะเพียน

ภาพประกอบ

 การเลี้ยงปลาในนาข้าวจะดำเนิน ได้ 2 ระยะด้วยกันคือ

ระยะแรกเลี้ยงควบคู่ไปกับการทำนาการปล่อยปลาลงไปเลี้ยงต้องให้ต้นข้าวตั้งต้น เป็นตัวก่อนอย่างน้อยประมาณ 1-2 สัปดาห์เช่นนั้นปลาจะว่ายหาอาหารทำให้ต้นข้าวหลุดลอยเสียหาย

ส่วนระยะที่ 2 นั้นเลี้ยงปลาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในระยะข้าวสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวต้องลดระดับน้ำลงปลาจะลงหลบอาศัยในส่วนลึกหลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเตรียมแปลงนาสำหรับเลี้ยงปลาต่อ

ภาพประกอบ

อัตรา แสดงการปล่อยปลาในนาข้าว

สำหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวนั้นเป็นการผลิตอาหารและโปรตีนในที่เดียวกันทำให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่ม ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาในนาข้าวมีดังนี้

1 เพิ่มผลผลิตข้าว

2 ทำให้ดินดีมีปุ๋ยใส่ง่าย

3 ปลาช่วยกำจัดวัชพืชและแมลง

4 ช่วยให้อินทรีย์สารต่างๆสลายตัว

5 ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่ม

ภาพประกอบ

เลี้ยงปลาในนาข้าวในปัจจุบันนั้นค่อนข้างมีอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยากำจัดแมลงศัตรูพืชและถูกรบกวนหรือไม่ก็ถูกลักขโมย ประเทศไทย แม้จะมีที่ทำนาอยู่ในระบบชลประทานที่ดีจากการเลี้ยงปลาในนาข้าวนั้นยังไม่ค่อยมีผู้นิยมเท่าไหร่เพราะชาวนาพบปัญหา ค่อนข้างมาก

หากคุณพี่สนใจที่จะเลี้ยงปลาในนาข้าวควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีหรือโทรสอบถาม เกษตรอำเภอ ได้โดยตรง

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย