ลบคำดูถูก

ในยุคที่โลกเกิดวิกฤต โควิด-19 ทำให้สภาพเศรษฐกิจแปรปรวน ยากเกินกว่าจะเยียวยา พ่อคำเดื่องภาษีป่าชาวบ้านแห่งจังหวัดบุรีรัมย์เชื่อว่าต้นไม้คือเครื่องมือที่สามารถช่วยดาวดวงใหม่ อนุนามขึ้นมาบนโลกใบเดิมได้

ต้นไม้คือผู้ให้ไม่ว่าจะปลูกที่ไหนเมื่อไหร่ย่อมให้ผลแก่ทุกสรรพสิ่งชีวิต บนโลกอย่างเท่าเทียมแต่การคิดและลงมือปลูกต้นไม้มานานกว่า 10 ปีของพ่อคำเดื่องนั้นแปลกไปจากคนส่วนใหญ่ที่กำลังกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่คำว่าบ้า จึงเป็นคำนิยามที่หลายคนเรียกคนอย่างพ่อคำเดื่องมาโดยตลอด

แต่แนวคิดนี้กับกระจายไปสู่คนแล้วคนเล่าไม่ต่างจากเชื้อบ้าที่แพร่ไปสู่คนอื่นติดต่อกันอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ในจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่สีเขียวที่จังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปีอันเป็นผลมาจากมีคนติดเชื้อบ้าจากรุ่งเรืองนั้นมากขึ้นนั่นเองและนั่นจึงเป็นที่มาของการเรียกขานคนเหล่านี้ว่าคนบ้าปลูกต้นไม้

ลุงคำเดื่องเป็นชาวแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกปอในช่วงแรกราคาผลผลิตดีจึงได้กู้เงินเพื่อลงทุนเพาะปลูกไปเรื่อยๆจนชาวบ้านในชุมชนต่างหันมา ปลูกปอกันทุกคนและเมื่อผลผลิตออกมาออกมา พืชที่เคยราคาดีก็ตกต่ำลงจนแทบไม่มีราคา แถมประสบปัญหาการขาดทุนจึงได้หันมาปลูกอ้อยและมันสำปะหลังด้วยการกู้เงินมาลงทุนจึงทำให้เกิดหนี้ที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สุดท้ายแล้วลุงคำเดื่องได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้ข้อผิดพลาดของคนอื่นที่ผ่านมาเริ่มลดปริมาณใช้ปุ๋ยและเพิ่มผลผลิตให้ได้คงเดิม เเละลดค่าใช้จ่ายลงจึงมีแนวคิดดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนสามารถปลดหนี้ได้และได้ทดลองทำแบบ ทำนาแบบธรรมชาติเป็นเวลากว่า 3 ปีก็ประสบความสำเร็จจากวิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืช ซากพืชและฟางคือสิ่งวิเศษที่สุดที่ธรรมชาติให้มา

หลวงพ่อคำเดื่องจึงได้ตัดสินใจสร้างอาณาจักรสีเขียวบนพื้นที่ของตนเองโดยเน้นการปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อความที่กล่าวว่าเมื่อตนเองสร้างเสร็จแล้วลูกจะขายที่ดินที่เขาสร้างมากับมือให้กับคนอื่น ลุง คำเดื่องจึงสร้างหลักสูตรการศึกษาเพื่อความยั่งยืนให้ลูกได้ตัดสินใจเองว่าจะลาออกจากการศึกษาในระบบหันใช้ชีวิตเกษตรกรกับเขาหรือไม่ จนในที่สุดแล้วลูกๆก็ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนมาเรียนรู้หลักสูตรธรรมชาติของพวกเขาที่เป็นคนสร้าง

พ่อคำเดื่องเห็นเสนอแนวคิดการทำเกษตรแบบปราณีตในการปลูกพืชที่กินได้ปลูกไม้ไว้สร้างบ้านในอนาคต  ขุดบ่อเลี้ยงปลานิลการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี การเพาะต้นกล้าปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพื้นที่กว่า 200 รายการเป็นป่าขนาดใหญ่บนพื้นแผ่นดินในจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวได้ว่าคืออาณาจักรสีเขียวหมื่นปี

พื้นที่กว่า 200 ไร่ได้กลายเป็นศูนย์การอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวของภาคอีสานและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรปราณีตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  พ่อคำเดื่องยังได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายปราบขับเคลื่อนให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลก

บนพื้นที่กว่า 200 ไร่แต่ถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติทำงานเองโดยที่เราปุ๋ยที่เทใส่ตั้งแต่วันแรก ใบไม้ที่หล่นลงจากต้นไม้น้ำฝนที่ตกลงมาคลุมดินนั่นแหละคือปุ๋ยที่ดีที่สุดจากธรรมชาตินั่นเอง พ่อคําเดื่องเน้นหลักธรรมชาติและอนุรักษ์ให้ธรรมชาติทำงานเองสุดท้ายนี้พ่อคำเดื่องยังกล่าวทิ้งท้ายว่าถึงต้องจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ไม่เสียใจเพราะสร้างปอดอีกแห่งหนึ่งให้โลกได้หายใจแล้ว

.

.

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย