เกษตรกรยุคใหม่ต้องดู วิธีปลูกผัก ผลไม้ ส่งขายในห้าง ต้องทำอย่างไร

การทำงานในปัจจุบัน บางคนเริ่มที่อยากลาออกไปทำเกษตร ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เลี้ยงปลา ส่งขายตามตลาด ใช่ชีวิตแบบบ้านๆ อยู่แบบพอเพียง แต่ก็รู้สึกว่าจะเอาผักไปขายที่ไหน ยังไง ปลูกมาแล้วจะขายออกมั้ย จะขายได้รึเปล่า ก็มีความกังวล วันนี้ทางเรามีวิธีส่งผักขายตามห้างสรรพสินค้า ผักที่เราเคยเห็นเวลาเดินตามห้าง วันนี้เราจะทำอย่างไร ให้มาส่งขายในห้างได้บ้าง มาลองดูกัน

 

 

วิธีและ ขั้นตอนนั้น สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายจัดซื้อของ ห้างสรรพสิน ค้า นั้นๆ ซึ่ง แต่ละที่มี เงื่อนไขไม่ เหมือนกัน แต่ก็จ ะคล้ายๆ กัน สามารถ สอบถา มเบอร์ติดต่อจ ากสาขาไหนก็ไ ด้ไม่ยาก ก่อนอื่น คุณต้อง นำสินค้านั้นขึ้นนำเสนอต่อห้างก่อน โดยติดต่อไปที่แผนกจัดซื้อ

 

ส่วน เงื่อน ไขก็มักจะ คล้ายๆกัน เช่น

1. ราคาต้องได้ตา มที่กำหนด เพราะซื้อจำนวนเยอะเลย มีกำลังต่อรองกับผู้ผลิต ถูกไปก็อาจจะไม่รับหรือราคาแพง ไปก็ไม่รับอีกเช่นกัน เพราะแต่ละห้างจ ะมีเหตุผลเรื่องราคาแตกต่างกัน เช่น ห้างสร รพสินค้าสาขาใหญ่ต้องการสินค้ าคุณภาพดี ราคาปานกลาง ส่วนห้างสรรพสินค้า ย่อยต้องการสินค้าแบบคุณภาพปานกลาง ราคาถูกแบบ นี้เป็นต้น ต้องคาดเดาจุดประสง ค์ทางการตลาดให้ถูก

2. คุณภา พต้องได้มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ปั จจุบันนิยมผัก ปลอดสารพิษหรือสินค้า ปลอดสารพิษสำหรับสินค้า สดหรือสินค้าด้านการเก ษตรยิ่งต้องปลอดสารพิษเข้าไปใหญ่

3. ต้องเป็ นผู้ผลิตเองเท่านั้น เพราะจะมีการตรวจ สถานที่ผลิตด้วย ผู้ที่เป็นนายหน้าห รือพ่อค้าคนกลางคงจะห มดสิทธิ์

4. ปริมา ณต้องได้ตา มที่กำหนด ในแต่ละรอบ การส่งสินค้า ห้างสรรพสิ นค้าส่วนใหญ่ จะมีจำนวนก ารสั่งซื้อในแต่ละวั นเป็นจำนวน มาก เพราะมีสาขามาก ทำให้ต้องการสินค้าจำนว นมากเพื่อจั ดส่งให้ได้อ ย่างทั่วถึงทุกสาขา ซึ่งจะมีบ ทกำกับในเรื่องของกา รผิดสัญญาหรือผิดนัดคือการป รับค่าเสียหายค่าเสียโอก าสทางธุรกิจ

5. เงื่อนไขการรับ คืนสินค้าหรือการกำจัด สินค้าสดที่หมดอายุแล้ว ตามประสบการณ์ ที่พบเจอมากับตัวเ องนั้น (ถึงแม้ว่าสิ นค้าจะไม่ใช่ประเภทผัก ก็ตามที) เกือบจะทุกห้า งจะไม่รับผิดชอบ กับสินค้าที่ขายไม่ ออก ลักษณะคือการฝาก ขายสินค้าไม่ใช่การ ซื้อขาดส่วนที่ เหลือขายไม่ได้ ก็ต้องเก็บคืนโดย เฉพาะสินค้าสดนั้นน่า เป็นห่วงที่สุดเพราะ ระบบการเก็บคืนยุ่งยากที่สุด

จะเห็นได้ว่า ตลาดห้างสรรพ สินค้าที่หลายคน อยากจะก้าวเข้า ไปนั้น ต้องบอก ว่าไม่ง่าย เลย เพราะส่วน ใหญ่ห้างแต่ ละแห่งจะมีผู้ค้าราย เดิมหรือที่เรียกว่าซัพพลายเออร์ที่ค้าขายกับห้าง มานานครองส่วน แบ่งตลาดอยู่แล้ว ผู้ค้าหน้าใหม่ที่จะ เข้าไปแทรกตัวนั้นไม่ง่ายเลย เพราะซัพ พลายเออร์รายเดิมจะไม่ ให้คุณเข้าไปแชร์ส่ว นแบ่งตลาดเขา ได้ง่ายๆ การเข้าไปเป็น ผู้ค้าหรือซัพพล ายเออร์หน้าใหม่ของห้ างนั้นต้องผ่านขั้นตอ นมากมาย ที่สำคัญต้อง มีเงินนอนในกระเป๋าก้อน โตเพราะการค้ากับ ห้างกว่าจะได้เงิน ต้องใช้เวลานาน กว่า 15-20 วัน เท่ากับว่าต้อง ส่งสินค้าเข้าไปก่อน ประมาณ 15-20 วัน จึงจะ ได้รับเงิน จึงไม่ใช่ เรื่องง่ายที่ชาวสวน จะส่งห้างเอง

เพราะนอก จากเรื่องของเงิน ทุนแล้ว ยังต้องมี จุดแพ็คกิ้ง สินค้าที่ดี ตรงตาม ข้อกำหนดข องห้าง แปลงที่ปลูกเพื่อ ส่งผลผลิ ตเข้าห้างต้องผ่านมาตร ฐาน ซึ่งทางห้างจะมีการตรวจทั้ง แปลงผลิตและจุดแพ็ค กิ้งก่อนจะรับพิจารณาให้คุณเข้าม าเป็นผู้ส่งสินค้าหรือซัพ พลายเออร์

นอกจากนี้คุณต้ องมีสินค้าเพียงพอต่ อการสั่งซื้อที่จะมีออร์เดอร์ก ารสั่งซื้อทุกวัน ออร์เดอร์ในแต่ ละวันของแต่ละห้างประมาณ 1 ตัน/ผู้ค้า หนึ่งรายเป็นอย่างน้อย บางช่วงออร์เดอร์จะม ากถึง 3 ตันในหนึ่งวัน นั่นหมายค วามว่าคุณต้องมีผลผลิต ที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิ ตได้ทุกวัน ฉะนั้นถ้าจะ ทำของส่งห้างได้คุณต้องมีหน้าร้านที่ จะรองรับผลผลิตที่ไม่ใช่เ กรดส่งห้างด้วย

ถึงแม้ว่าจะยุ่งย ากก็ตามทีแต่ก็ไม่เสียหล ายที่น่าจะลองติดต่อ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่แน่ว่า อาจจะผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ ของห้างสรรพสิ นค้านั้นก็ได้ ซึ่งจะนำมาด้วยกำลั งซื้อที่มหาศาล เพิ่มฐานลูกค้าและเ พิ่มรายได้ให้ชาวสวนเป็นอย่ างมาก หรือ อย่างน้อยก็ได้รับรู้ถึงกฎเกณฑ์มาตรฐาน สากลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการ ด้านการตลาด และการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดในอนาคตได้

นี่ก็เป็นข้อมูล คร่าวๆในวิธีการจะส่งสิ นค้าของเราเพื่อจะไ ปขายในห้างสร รพสินค้า หวังว่าคงจะพอเป็น แนวทางในการหาตลาดหรือ ช่องทางเพื่อขายสินค้ าของทุกท่านได้ ไม่น้อยก็มาก ขอให้ เพื่อนๆ ร่ำรวยเงิน ทองและมีความสุขทุกๆท่าน

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย