ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป จำนวนมาก (สมัครออนไลน์บัดนี้เป็นต้นไป)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้ -กลุ่มตำแหน่งด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินการประกันภัย -กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking -กลุ่มตำแหน่งด้านสินเชื่อขนาดใหญ่ -กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่ -กลุ่มตำแหน่งด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านบริหารการเงิน ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดทั้งปี โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบจนถึง วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด หากท่านมีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง หมายเหตุ : ธ.ก.ส. ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการคัดเลือกตามระยะเวลาที่เหมาะสม การรับสมัครงาน -รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ http://www.irecruitbaac.com ของ...

กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 17,000 บาท

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 87 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 42 อัตรา 1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จำนวน...

‘กรมที่ดิน’ เปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา : ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.) บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา...

“Kerry” รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เงินเดือน ‘15,000’ พร้อมสวัสดิการ

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเคอรี่ โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค ผู้นำด้านการรับส่งพัสดุ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งพัสดุ สินค้า แบบรวดเร็ว ทันใจ ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารงานด้วยวิธีการทำงานที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และมุ่งมั่นการให้บริการด้วยใจ เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมงานกับเรา เพื่อเติบโต และก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน ตำแหน่ง : Retail Operation Supervisor...

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครเข้ารับราชการจำนวนมาก วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินไทบ้านจะพาทุกคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือมีแผนในการย้ายที่ทำงานใหม่ สำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 115 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา 3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4...

ข่าวดี เคอรี่ เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ รายได้เฉลี่ย 15,000 ขึ้นไป

รีบมาสมัครกันเด้อจร้า เคอรี่ใจดีเปิดรับสมัครงาน หลายอัตราแถมสวัสดิการ เเละสิทธิ์พิเศษอีกเพียบ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอลล์ จังหวัดนครราชสีมาบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 📌เปิดรับสมัคร "พนักงานขับรถยนต์ส่งพัสดุ"(รถกระบะ 4 ล้อ) 👉🏻ประจำที่ศูนย์กรุงเทพและปริมณฑล 📌สำหรับท่านที่สามารถย้ายถิ่นฐานได้📌 📌ลิ้งก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม >>> https://goo.gl/forms/RsnH56DeyJVWQFiw1 👉🏻สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ทดลองงาน 2 เดือน ปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำทันที!!!!! 👉🏻สวัสดิการบริษัท -...

‘กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช’ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ...

‘กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินไทบ้านก็ยังคงมาข่าวเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานมาให้ผู้ที่สนใจเปลี่ยนงานใหม่หรือนักศึกษาจบใหม่ ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้...

‘ธนาคารออมสิน’ เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

ธนาคารออมสิน รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษา ทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของธนาคาร และรับ-ส่ง...

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 165 อัตรา ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 61 – 18 ม.ค. 62

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 13 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. 3. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม....

ฮิตไทบ้าน

รีบวิจัยด่วน พบสมุนไพรเทวดารักษามะเร็ง ชาวสุโขทัยกินแล้วหาย13ราย

14 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายพิภพ ไขแจ้ง อายุ 60 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้ออกมาเปิดเผยถึงสรรพคุณของ "ต้นผ่าด้าม" ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดี ถึงขั้น "ไวอากร้า" ยังต้องเรียกพี่ หากกินเข้าไป 2 ชั่วโมง...