ต้องรู้ไว้ 5 อาชีพธนาคารไม่ปล่อยกู้ จะมีอาชีพของคุณหรือไม่ ไปดูกัน

เรื่องเงินๆทองๆคงไม่เข้าใครออกใคร การปล่อยกู้ของธนาคารก็เช่นกัน เราไปดูกันว่า อาชีพที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้ มีอะไรบ้าง เหตุผลเป็นเพราะอะไรนั้น ไปดูกันเลย 1. ทหาร ตำรวจ อาชีพนี้ถึงจะเป็นอาชีพที่มั่นคง แต่ก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตแบบกระทันหัน ซึ่งเหตุผลที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้นั้นถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยถึงเหตุผลแบบตรงไปตรงมาแต่เราก็พอทราบได้ว่าอาชีพที่มีความเสี่ยงแบบนี้คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะปล่อยเงินกู้ นอกเหนือจากนั้น การทวงหนี้ก็เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากอาชีพเหล่านี้มีอาวุธ เช่น ปืน มีด ที่เมื่อเกิดการปะทะอาจก่อให้เกิดการสูญเสียได้นั่นเอง ยกเว้น ทหาร ตำรวจ ที่เป็นแพทย์ อันนี้ธนาคารปล่อยกู้ให้ 2....

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา!

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. กองการสอบเข้าร่วมประชุมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร....

‘องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้’ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก,กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน โดยมีกำหนด 1 ปี ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 20 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัคร 1.1 สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา พนักงานสัญญาจ้าง...

ข่าวดี กรมการจัดหางาน ประกาศ ชายไทยทำงานที่ไต้หวัน รายได้ 40,000 บาท/เดือน

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อและหม้อไอน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 35 อัตรา ได้แก่ ช่างเชื่อม 25 อัตรา ช่างประกอบ 10 อัตรา คุณสมบัติเพศชายอายุระหว่าง 22-45 ปี ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก...

ข่าวดี ตม.เปิดสมัครสอบ ‘ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง’ 1,000 อัตรา

ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำแหน่งและจำนวนที่รับ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร - บุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์...

‘ธนาคารกรุงไทย’ รับสมัครเจ้าหน้าหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป รายได้สูง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรไทบ้าน ก็มีข่าวสารดีๆสำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีแผนในการปรับ้ปลี่ยนงาน ซึ่งตอนนี้สำหรับ ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี 2 ตำแหน่ง หลายอัตรา 1. หัวหน้าส่วน /เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานด้าน Business Analyst สายงานเทคโนโลยี -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 75 อัตรา สายวิชาการ 35 อัตรา 1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนวิทยาประถมศึกษา) จำนวน 3 อัตรา 2. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา 3. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย)...

‘กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช’ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ...

“Kerry” รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เงินเดือน ‘15,000’ พร้อมสวัสดิการ

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเคอรี่ โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค ผู้นำด้านการรับส่งพัสดุ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งพัสดุ สินค้า แบบรวดเร็ว ทันใจ ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารงานด้วยวิธีการทำงานที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และมุ่งมั่นการให้บริการด้วยใจ เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมงานกับเรา เพื่อเติบโต และก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน ตำแหน่ง : Retail Operation Supervisor...

‘สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 21,000 บาท

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมรรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามเอกสารแนบท้าย 1 2.คุณสมบัติทั่วไป...

ฮิตไทบ้าน

รีบวิจัยด่วน พบสมุนไพรเทวดารักษามะเร็ง ชาวสุโขทัยกินแล้วหาย13ราย

14 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายพิภพ ไขแจ้ง อายุ 60 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้ออกมาเปิดเผยถึงสรรพคุณของ "ต้นผ่าด้าม" ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดี ถึงขั้น "ไวอากร้า" ยังต้องเรียกพี่ หากกินเข้าไป 2 ชั่วโมง...