‘กรมป่าไม้’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ‘ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์’ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่11-15ก.พ.62

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 3 อัตรา : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 2. ช่างศิลป์ 1 อัตรา : ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม...

‘กรมท่าอากาศยาน’ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

วันนี้ทางเราก็ยังมีสาระดีๆเกี่ยวผู้ที่กำลังมองหางานทำหรือผู้ที่วางแผนในการปรับเปลี่ยนงานอยู่ ซึ่งด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานต่างๆ ในสังกัดกรมท่าอากาศยานจำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 116 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวัน 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และ ที่ กค 0428/ว112 ลงวันที่...

‘องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้’ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสารบรรณ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (นิเทศศาสตร์บัณฑิต,ศิลปศาสตรบัณฑิต,วารสารบัณฑิต) สาขาวิชาประชาสัมพันธ์...

‘กรมทางหลวงชนบท’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (พร.) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความจำเป็น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ...

‘ธนาคารกรุงไทย’ รับสมัครเจ้าหน้าหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป รายได้สูง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรไทบ้าน ก็มีข่าวสารดีๆสำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีแผนในการปรับ้ปลี่ยนงาน ซึ่งตอนนี้สำหรับ ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี 2 ตำแหน่ง หลายอัตรา 1. หัวหน้าส่วน /เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานด้าน Business Analyst สายงานเทคโนโลยี -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน...

‘กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจจามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26...

ต้องรู้ไว้ 5 อาชีพธนาคารไม่ปล่อยกู้ จะมีอาชีพของคุณหรือไม่ ไปดูกัน

เรื่องเงินๆทองๆคงไม่เข้าใครออกใคร การปล่อยกู้ของธนาคารก็เช่นกัน เราไปดูกันว่า อาชีพที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้ มีอะไรบ้าง เหตุผลเป็นเพราะอะไรนั้น ไปดูกันเลย 1. ทหาร ตำรวจ อาชีพนี้ถึงจะเป็นอาชีพที่มั่นคง แต่ก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตแบบกระทันหัน ซึ่งเหตุผลที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้นั้นถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยถึงเหตุผลแบบตรงไปตรงมาแต่เราก็พอทราบได้ว่าอาชีพที่มีความเสี่ยงแบบนี้คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะปล่อยเงินกู้ นอกเหนือจากนั้น การทวงหนี้ก็เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากอาชีพเหล่านี้มีอาวุธ เช่น ปืน มีด ที่เมื่อเกิดการปะทะอาจก่อให้เกิดการสูญเสียได้นั่นเอง ยกเว้น ทหาร ตำรวจ ที่เป็นแพทย์ อันนี้ธนาคารปล่อยกู้ให้ 2....

บริษัท ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยนต์ฮอนด้า เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,001 บาท

สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรไทบ้าน มีข่าวสารดีๆ สำหรับบุคคลที่มองหางานใหม่หรือสำหรับคนที่มีแผนในการปรับเปลี่ยนสายงาน ให้เราเป็นตัวเลือกสำหรับคุณสิค่ะ รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ ดูแลรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ สวัสดิการ -ประกันสังคม โบนัส ชุดพนักงาน -เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท -คุณสมบัติผู้สมัคร หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศน์ / ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์...

‘กรมสรรพากร’ เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมาก วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

ด้วยกรมสรรพากรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งพนักงานสรรพากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1-3 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ (ก) มีสัญชาติไทย (ข) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (ค) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (ง) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (จ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ฉ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (ช) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก...

‘กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน’ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 2. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650...

ฮิตไทบ้าน

รีบวิจัยด่วน พบสมุนไพรเทวดารักษามะเร็ง ชาวสุโขทัยกินแล้วหาย13ราย

14 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายพิภพ ไขแจ้ง อายุ 60 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้ออกมาเปิดเผยถึงสรรพคุณของ "ต้นผ่าด้าม" ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดี ถึงขั้น "ไวอากร้า" ยังต้องเรียกพี่ หากกินเข้าไป 2 ชั่วโมง...