fbpx
Monday, May 20, 2019

‘กรมที่ดิน’ เปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา : ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.) บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา...

ข่าวดี ตม.เปิดสมัครสอบ ‘ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง’ 1,000 อัตรา

ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำแหน่งและจำนวนที่รับ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร - บุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครเป็นพนักงานและลูกจ้าง 794 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 36,600 บาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 794 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตําแหน่งหมายเลข101 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ...

‘HONDA’ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 12,385 บาท

เปิดรับพนักงานฝ่ายผลิต #ผู้หญิง วันที่12-13ก.พ.62(2วันเท่านั้น) รับเข้างาน #50คนแรก ส่วนที่เหลือลงชื่อไว้รอเรียกนะค่ะ -ส่วนสูง 155 ซม.ขึ้นไป -วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. กศน. -ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า -แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น #นิคมลาดกระบัง รายได้และสวัสดิการ -ค่าจ้างวันละ 375 -ค่าอาหาร 1,500 บาท/เดือน -ค่าเบี้ยขยัน 660 บาท/เดือน -ค่าเดินทาง 800 บาท/เดือน -ค่าทักษะ 400...

‘การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค’ เปิดรับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1. ลูกจ้างบัญชี แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ 1 อัตรา ปวช.บัญชี กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชีในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.) 2. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวช.สาขาบัญชี, เลขานุการ, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีไม่มีวุฒิ ปวช....

‘กรมการข้าว’ เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

มาเอาใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานหรือมีการวางแผนในการปรับเปลี่ยนงานใหม่ ซึ่งวันนี้งานที่ทางเราจะนำมาเสนอให้ทุกคนก็คือ 'กรมการข้าว'สำหรับผู้ที่อยากเป็นข้าราชการ ซึ่งรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 9 อัตรา เงินเดือน 11,500 –...

‘องค์การบริหารส่วนจังหวัด’ รับสมัครพนักงานจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

สวัสดีค่ะวันนี้ไทบ้านก็นำสาระดีๆมาเอาใสำหรับผู้ที่มีแผนในการปรับเปลี่ยนงานหรือนักศึกษาจบใหม่ อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) 2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. ผู้ช่วยนักวิชาพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา คุณวุฒิ...

ข่าวดี กรมการจัดหางาน ประกาศ ชายไทยทำงานที่ไต้หวัน รายได้ 40,000 บาท/เดือน

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อและหม้อไอน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 35 อัตรา ได้แก่ ช่างเชื่อม 25 อัตรา ช่างประกอบ 10 อัตรา คุณสมบัติเพศชายอายุระหว่าง 22-45 ปี ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก...

‘กรมป่าไม้’ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ‘ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์’ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่11-15ก.พ.62

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 3 อัตรา : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 2. ช่างศิลป์ 1 อัตรา : ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม...

‘กรมท่าอากาศยาน’ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

วันนี้ทางเราก็ยังมีสาระดีๆเกี่ยวผู้ที่กำลังมองหางานทำหรือผู้ที่วางแผนในการปรับเปลี่ยนงานอยู่ ซึ่งด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานต่างๆ ในสังกัดกรมท่าอากาศยานจำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 116 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวัน 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และ ที่ กค 0428/ว112 ลงวันที่...

เรื่องฮิตไทบ้าน

เทสโก้ โลตัส รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิม.3 สวัสดิการดีเยี่ยม (อ่านรายละเอียด)

เทสโก้ โลตัส คือคำตอบของผู้ที่มองหาอาชีพที่มั่นคง โอกาสความก้าวหน้าอย่างชัดเจนสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้จัดการพร้อมเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี เทสโก้ โลตัส คือผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย ปัจจุบันเราให้บริการลูกค้ากว่า 15 ล้านคนต่อสัปดาห์ ด้วยบริการมาตรฐานระดับโลก ผ่านสาขาหลากหลายรูปแบบ รวมเกือบ 2,000 สาขาทั่วประเทศไทย พร้อมบริการช้อปออนไลน์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของเทสโก้ โลตัส เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานของเทสโก้ โลตัส ได้เติบโตไปด้วยกัน เทสโก้ โลตัส...