สพฐ.จัดสรรอัตราจ้าง ‘ธุรการโรงเรียน’ จำนวน 29,707 อัตรา

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ...

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง 1.1...

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะสุขประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ เพื่อทดแทนอัตราว่างและพี่จะว่างต่อไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/98 ลงวันที่...

มติสนามสอบออกมาแล้ว! เปิดสอบท้องถิ่น 66 ตำแหน่ง 8,164 อัตรา รับสมัคร พ.ย. สอบ ธ.ค.นี้

ผลการประชุม ก กลาง เดือนกันยายน 61 คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 1. เรื่องการสอบแข่งขันของท้องถิ่น ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้ปฎิบัติ ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันดังนี้ -ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา -ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง...

‘การประปานครหลวง’ เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท

การประปานครหลวง รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน สมัครทางเน็ต วันที่ 1 -16 ต.ค. 61 การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก.ตำแหน่งและคุณวุฒิ 1.วิศวกร จำนวน 2 อัตรา 1.1 วิศวกร (ไฟฟ้า)...

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 5 - 27 ก.ย.61 ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครและเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ ปฎิบัติงานที่กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร หาอากาศยานลำปาง หากอาศยาร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานนราธิวาส ค่ะอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์...

4 ราศรีนี้ดวงขึ้นสุดๆ ในหลายรอบสิบปี คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง!!

ส่อง ดวงชะตา 4 ราศี ตั้งแต่เดือนมิ.ย. ดวงจะพุ่งดวงขึ้นในรอบหลายสิบปี หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ประกอบด้วย ราศีมังกร ราศีพฤษภ ราศีสิงห์ ราศีตุลย์ ในช่วงนี้ดวงชะตาของใครหลายคนมีการเปลี่ยน โดยเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง ทางหมอเค้ก Magic designs ได้ทำนายดวงชะตาของคนเกิด 4 ราศีนี้ ที่ดวงจะพุ่งดวงขึ้นในรอบหลายสิบปี หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง สำหรับ 4 ราศีนี้ ประกอบด้วย ราศีมังกร ราศีพฤษภ ราศีสิงห์ ราศีตุลย์ โดยในช่วงที่ดวงกำลังเปลี่ยนคือ นับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2561...

ฮิตไทบ้าน

รีบวิจัยด่วน พบสมุนไพรเทวดารักษามะเร็ง ชาวสุโขทัยกินแล้วหาย13ราย

14 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายพิภพ ไขแจ้ง อายุ 60 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้ออกมาเปิดเผยถึงสรรพคุณของ "ต้นผ่าด้าม" ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดี ถึงขั้น "ไวอากร้า" ยังต้องเรียกพี่ หากกินเข้าไป 2 ชั่วโมง...