ใครอยากเลี้ยงไก่กรมปศุสัตว์ แนะ 9 สายพันธุ์ พันธุ์ดี ตลาดต้องการ แถมขึ้นทะเบียนแล้ว

“ไก่” นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การผลิตไก่เนื้อของไทยมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายตลาดส่งออกเป็นหลัก ประกอบกับการเติบโตของตลาดในประเทศ และต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ มีสัตว์ปีกที่ได้รับการพัฒนามาจากสัตว์พื้นเมืองและพันธุ์จากต่างประเทศให้เป็นสายพันธุ์ไทยแท้ที่มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ มีความเป็นแม่ที่ดี ความหลากหลายทางพันธุกรรม และมีความเหมาะสมตามความต้องการทางเศรษฐกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 9 สายพันธุ์ ดังนี้ 1 ไก่โรดไทย เป็นพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island...

เปิดเคล็ดลับ ปลอกขนุนแบบง่าย ยางไม่ติดมือ เเถมได้เนื้อสวย

“ขนุน” เป็นผลไม้ที่นอกจากทานสุกแล้วยังนำไปเป็นส่วนประกอบในขนมหวานเช่น ลอดช่องรวมมิตร ทับทิมกรอบ หรือข้าวเหนียวหน้าขนุน มีหลายพันธ์ราคาไม่แพงแต่เมื่อนำมาแกะขายจะมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับราคาทุนที่ซื้อเป็นลูก ขนุนเป็นผลไม้ที่มียางมากหากไม่เข้าใจวิธีการปลอกหรือวิธีแกะขนุนที่ถูกต้องก็จะทำให้ยางติดมือติดมีดจนทำให้ขนุนที่แกะขายไม่น่าทาน สำหรับวิธีแกะขนุนที่ถูกต้องมีเคล็ดลับง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ เคล็ดลับการแกะขนุนโดยไม่ให้ยางติดมือ 1.เมื่อได้ขนุนที่แก่จัดให้นำมาพักไว้ประมาณ 3 คืนจะทำให้ยางน้อยลง 2.หากได้ขนุนที่สุกกำลังพอดีและเหมาะสำหรับแกะขายก่อนผ่าขนุนให้นำไปตากแดดไว้ ประมาณ 30 นาทีจะทำให้ยางน้อยลง 3.เมื่อได้ขนุนมาแล้วให้ใช้มีดคมๆผ่ากลางลูกแล้วใช้ถุงพลาสติกซับที่แกนกลางขนุนซึ่งจะมียางซึมออกมา พร้อมๆกับซับที่ใบมีดไปด้วยจนยางหมด 4.จากนั้นใช้มีดคว้านแกนกลางออกแล้วดันให้เนื้อขนุนขึ้นมาอยู่ด้านบนจะทำให้แกะขนุนง่ายขึ้น 5.ใช้มีดเซาะที่เปลือกขนุนให้เม็ดขนุนหลุดออกมาพยายามอย่าให้เล็บจิกที่เนื้อขนุนเพราะจะทำให้เนื้อขนุนเป็นรอยช้ำไม่น่าทาน 6.เมื่อปลอกหมดแล้วยังมียางขนุนติดมืออยู่ให้ใช้น้ำมันพืชลูบไล้ให้ทั่วฝ่ามือจะทำให้ล้างยางออกง่ายขึ้น 7.สำหรับมีดหากมียางติดให้นำไปรนไฟแล้วใช้กระดาษซับยางออก . . . . . . .

พลิกตำราการทำนา ปลูกข้าวลอยน้ำ ต้นทุนต่ำ ทำไม่ยาก ผลผลิตงาม

การปลูกข้าววิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำนาและอยู่ใกล้แม่น้ำ ผลผลิตข้าวที่ได้ก็ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายอีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ สำหรับการปลูกข้าวลอยน้ำอินทีย์แบบนี้ โดยมี วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไม่มากดังนี้ ฝากล่องโฟมเก่า (กล่องโฟมใส่ผลไม้) กระฐางพลาสติกสำหรับปลูก ดินเลนสำหรับปลูก เมล็ดพันธุ์ข้าว ลำไม้ไผ่สำหรับทำแพ เชือกฟาง สำหรับวิธีการปลูกข้าวลอยน้ำแบบอินทรีย์นั้นทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังนี้ นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเพาะในแปลงเพาะ เหมือนกับการเตรียมกล้าพันธุ์สำหรับดำนาทั่วไป นำลำไม้ไผ่มาทำเป็นกรอบ 4 เหลี่ยม เพื่อทำเป็นแพ ในพื้นที่ๆจะปลูกข้าวลอยน้ำ นำฝากล่องผลไม้ (ฝากล่องโฟม) มาเจาะรูให้มีขนาดเท่ากระถางพลาสติก แต่ให้อุ้มตัวกระถางไว้ได้ ...

เรื่องฮิตไทบ้าน

ใครอยากเลี้ยงไก่กรมปศุสัตว์ แนะ 9 สายพันธุ์ พันธุ์ดี ตลาดต้องการ แถมขึ้นทะเบียนแล้ว

“ไก่” นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การผลิตไก่เนื้อของไทยมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายตลาดส่งออกเป็นหลัก ประกอบกับการเติบโตของตลาดในประเทศ และต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ มีสัตว์ปีกที่ได้รับการพัฒนามาจากสัตว์พื้นเมืองและพันธุ์จากต่างประเทศให้เป็นสายพันธุ์ไทยแท้ที่มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ มีความเป็นแม่ที่ดี ความหลากหลายทางพันธุกรรม และมีความเหมาะสมตามความต้องการทางเศรษฐกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 9 สายพันธุ์ ดังนี้ 1 ไก่โรดไทย เป็นพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island...