admin

January 29, 2021

admin

January 8, 2021

ราชกิจจาฯ แต่งตั้ง จุ๊บจิ๊บ ธนพร ภรรยารัฐมนตรี “ธรรมนัส” เป็นข้าราชการการเมือง

ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งจุ๊บจิ๊บธนพรภรรยารัฐมนตรีธรรมรัตน์ เข อ่านเพิ่มเติม

admin

January 7, 2021
1 2 4