ทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว “รีสอร์ทหรูหัวหิน” ประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน

31 ม.ค. 2563 มีรายงานจากโซเชียลระบุว่า มีเอกสารของรีสอร์ทดังแห่งหนึ่ง อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ ประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน โดยในเอกสารระบุวันที่ 27 มกราคม 2563 เนื้อหาในเอกสารระบุว่า

เรียนพนักงานบริษัท เรดทิวลิปโฮลดิ้งส์ จำกัด (บันยัน เดอะรีสอร์ท) เรื่อง ประกาศปิดกิจการรีสอร์ทและเลิกจ้างพนักงาน บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า

บริษัทฯมีความจำเป็นจะที่จะต้องปิดกิจการ บันยัน เดอะรีสอร์ทหัวหิน และเลิกจ้างพนักงานในส่วนของกิจการโรงแรมและภัตตาคารของบริษัทฯในส่วนที่ไม่มีตำแหน่งงานอื่นเหมาะสมรองรับ

เหตุผลและความจำเป็นของการเลิกจ้างครั้งนี้มาจากแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งอยู่ในภาวะซบเซา และผลการดำเนินงานของบริษัทประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาเป็นเวลาหลายปี

บริษัทฯพยายามหาทางออกเพื่อความอยู่รอดของกิจการมาโดยตลอด และพยามหลีกเลี่ยงการปิดกิจการและการเลิกจ้างแต่ผลการดำเนินงานไม่ดีขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดกิจการบันยันฯ โดยบริษัทขอยึดถือวันที่ติดประกาศในวันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นวันแรกที่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า และให้การเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

บริษัทฯหวังว่าพนักงานทุกท่านจะเข้าใจความจำเป็นนี้ ภายใต้กฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและตามกฎระเบียบของบริษัทฯพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับผลประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

ก่อนหน้านี้ “เพลินวาน” สถานที่ท่องเที่ยวดังที่เป็นจุดเช็กอินสำคัญของเมืองหัวหิน ได้แจ้งผู้เช่าเรื่องบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเตรียมปิดกิจการหลังเปิดมานานถึง 12 ปี

ทั้งนี้ในจดหมายระบุว่า บริษัทประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและภาวะขาดทุน จึงมีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพลินวาน จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นวันสุดท้าย โดยจะยกเว้นค่าเช่าให้ผู้เช่าตลอดทั้งเดือนมกราคมเป็นการขอบคุณ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook