ทูลกระหม่อม ทรงตอบคอมเมนต์ ขอให้ช่วยเด็กไทยติดในอู่ฮั่น

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เป็นภาพขณะเสด็จไปสักการะพระพุทธรูป  ที่วัดทิพย์วารี เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษ จีน โดยทร งโพสต์ข้อค วามเกี่ยวกับการระบาดข องไ วรั สโคโรนา

โดยทรงสวมหน้ากากอนามัยขณะเสด็จออกนอกที่ประทับ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยังทรงชื่นชมแพทย์ไทย ที่รักษาผู้ติดเ ชื้อไวรัสจนหายหลายราย

และทรงแนะนำให้ทุกคนดูแลตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และออกกำลังกายให้แข็งแรง

เวลาต่อมา สมาชิก อินสตาแกรมรายหนึ่ง โพสต์ข้อความแสดงค วามคิดเห็นในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ว่า “🙏พระอง ค์ทรงช่วยนั กศึกษาไทยทีมีอน าคตติดอยู่อู่ฮั่นและคนไท ยได้กลับ ประเทศไทยโดยเ ร็วด้วยเถอะ” โดยทรงตอบข้อควา มดังกล่าวว่า “ไม่รู้รัฐบาลเขารออะไรอยู่ เด็กจะไม่ มีกินแล้ว😱”

 

ที่มา: ข่า ว สด

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook