น้องภูมิ ปั่นจักรยานขายไอศครีม มีเงินเก็บนับหมื่น พร้อมส่งน้องเรียน

0
203

พูดถึงเด็กวัย 10 – 11 ขวบ หรือเด็ก ป.4 ป.5 เราก็จะเห็นว่าวัยนี้ก็มักจะ เล่นเกมส์ เล่นโทรศัพท์มือถือ อยู่บ้าน บางคนอาจจะซื้อของเล่น ฟุ่มเฟือย แต่ในกับอีกบางคนก็ไม่ได้มีโอกาส มีเงินทอง ต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกินในแต่ละวัน มัเรื่องราวของ น้องภูมิ เด็กชายผู้ที่ทุกๆวันจะปั่นจักรยานขายไอศครีม

เป็นเรื่องราวน่า ชื่นชมของ ด.ช.ศักดิ์ดา เต็ งศิริ หรือน้องภู มิ อายุ 10 ปี ที่ปั่นจักรยานคู่ใจขายไอ ศกรีมไปทั่ วตลาด และชุมช นต่างๆ ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ ที่บ้านเช่าแ ห่งหนึ่ง ข้างวัดโพธิ์เมืองปัก ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์ขายส่งไ อศครีมยี่ห้อหนึ่ง พบน้องภูมิ กำลังเข้ามา สั่งซื้อไอศกรีม เพื่อจัดเรียงเข้าก ล่องโฟม ก่อนนำขึ้นท้ายจักรยานคู่ใจ ปั่นออกไปข ายให้กับลูกค้าในตลาดสด แ ละชุมชนต่างๆ

น้องภูมิ  เล่าว่า ขณะนี้กำลั งเรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนเมืองปักสามัคคี อ.ปักธงชัย อาศัยอยู่ในบ้านเ ช่าใกล้ๆ วัดโพธิ์เมื องปัก โดยอาศัยอยู่กั บแม่ พ่อเลี้ยง และน้อ งสาววัย 3 ขวบ ซึ่งแม่กับพ่อเลี้ ยงก็มีอาชีพขายไอศกรีมเช่นกัน การที่ตน มาขายไอศ ครีมนั้น เพราะแม่ส อนไว้ว่าเราไม่ไ ด้เกิดมาร่ำรวย ให้รู้จักขยัน ทำมาหากิน เก็บเงินไว้ใช้ เองในยามลำบาก

ดังนั้นช่วง ปิดเทอม ตนเองจึงยืมเงิน จากแม่เพื่อมาใช้ในการซื้อไอศกรีมไปขาย โดยมาซื้อที่ศู นย์ขายส่งใส่เ ต็มกล่องโฟม ในราคากล่องล ะ 500 บาท จะได้กำไรเฉลี่ยแท่งละ 5 บาท บ างวันก็มาซื้อ 3-4 กล่อง แล้วตระเวนไปขา ยในสถานที่ต่างๆ เช่น ตลาดสด ที่ว่าการอำเภ อ หน้าสถานีตำ รวจ ตามร้านทอง และในชุ มชนที่มีคนนั่งอยู่เ ป็นกลุ่ม

ถ้าวันไหนอากา ศร้อนก็จะขาย หมด แต่หากวั นไหนขายไม่ห มดก็จะนำมาฝากแช่ไว้ใ นตู้แช่ โดยขายไอศกรีม ช่วงปิดเท อมอย่างนี้มาเป็นระ ยะเวลา 2 ปีแล้ว

ส่วนกำ ไรที่ได้แต่ละวัน ก็ประมาณ 500-1,000 บาท ขณะนี้มีเงินเก็บอ ยู่ในบัญชีธนาคารปร ะมาณ 20,000 บาทแล้ว สำหรั บเงินเก็บของตน นี้ วางแผนไว้ว่า  ส่วนหนึ่งจะเอ าไปซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์กา รเรียนหนังสือ ส่วนหนึ่ งก็จะเก็บ ไว้เผื่อแม่ป่ว ย หรือเผื่อให้น้องใช้ตอน เข้าเรียนในชั้ นอนุบาล