แจกอั่งเปา 5 ล้าน สุดยอดเศรษฐีใจบุญ เจ้าสัวเมืองอุดรฯ ทำมานานกว่า 30 ปี

วันตรุษจีน ที่บ้าน “สำลีเงิน” เลขที่ 599 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี นายปรีชา ชัยรัตน์ อายุ 66 ปี คหบดีชื่อดังของอุดรธานี

แจกอั่งเปาเนื่อ งในวันเทศกาลตรุษจี นให้แก่ชาวบ้าน คนพิการ ผู้สูงอ ายุ เด็ก และคนยา กจน ที่มารอรับตั้ งแต่เช้ามืด เป็นประ จำติดต่ อกันมากว่า 30 ปี

นายป รีชาเล่าว่า เมื่อ 30 ปีก่อนได้แจกอั่งเ ปาให้คนเลี้ยงม้า คนงานในโ รงน้ำตาล คนถีบรถสามล้ อ กรรมกร และตำรวจผู้ มีรายได้น้อย จากนั้น เริ่มแจกอั่งเปาเรื่อยมา จนกระทั่งชาวบ้านที่ยากไร้ ทราบข่าวจึงมารอรับอั่งเ ปาเพิ่มขึ้นทุกปี และทุกปีจะมี ชาวบ้านมาเข้าแถวรอ หลักหมื่นคน

นายปรีชา และ นางสรรค์นรา ให้สัมภาษณ์สื่ อมวลชนว่า ตรุษจีนปีนี้ก็เหมือนเช่นทุกปี ไม่ต้องถามว่าแจกอั่ งเปาเท่าไหร่ เอาเป็นว่าแจกจนกว่า จะไม่มีคนมารับ ถ้าจะทำบุญก็อย่า ไปคิดอะไรมาก

นายปรีชา ยกมือพนม พูดปนสะ อื้นว่า “ผมขอภ าวนาสิ่งศักดิ์สิท ธิ์ช่วยให้เศรษฐกิ จเราดี ช่วยให้ชาวบ้าน อยู่เย็นเป็นสุข ทุกท่าน รู้สึกส งสารประชาชน เศรษฐกิจไม่ดี เราเคยเห็น เราเคยรู้ เราเคยสัมผัสว่า มันเป็นอย่างไร มาเจอแบ บนี้มันอดไม่ได้ เรามาถึ งตรงนี้ได้เพราะ บุญเก่าไม่เป็น อะไร

เรามีจึงอยากเผื่อแผ่ใ ห้คนด้อยโอกาส แม้ว่าจะดูน้อยนิด แต่ก็อยาก ให้ เงินน้อยนิดแต่ อาจจะมากมา ยสำรับบางคน เรามา ช่วยกันให้เศรษฐกิจอุด รธานีดีขึ้น แต่ยังดีใจที่เ หตุฆา ตกร รมไม่มาก หรือแทบไม่มี ตนเป็นพ่อค้า ก็จะช่วยไป คนละ ไม้ละมือ มันก็จะดีขึ้น

สุดท้าย ขออารา ธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเ มืองอุดรธานี ช่วยปกปักษ์ รักษา คุ้มคร องให้ทุกคน มีร่างกายแข็งแรง ช่วยให้ อุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าไป ลุล่วงผ่ านพ้นไปด้วยดีด้ วยเทอญ”

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook