เปิดลงทะเบียน เยียวยา “คนตกงาน” รับเงิน 5,000 บาท นาน 3 เดือน เริ่มวันที่ 28 มีนาคม 2563

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทย จนทางรัฐบาล ยื่นมือเข้ามาเยียวยา เหล่าแรงงาน และลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลจำนวน 5000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ 2 ในการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด 1 9 สำหรับการขอเงินชดเชยรายได้ 5000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือนนั้น ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน คาดว่าจะมีผู้คนกว่า 3 ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

จะต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และในขณะนี้อยู่ระหว่างการ set up ระบบโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนจะยุ่งยากไหม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างวันนี้ทีมงานไทยบ้านได้รวบรวมขั้นตอน ในการสมัครมาให้เป็นเพื่อนแล้ว

.

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

แรงงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

อาชีพอิสระ

หลักฐานที่ต้องเตรียม ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน แจกเงิน 5,000 บาท

บัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลนายจ้างลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ได้ที่ไหนบ้าง

ช่องทางออนไลน์ : ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มี.ค. 63

ช่องทางออฟไลน์ : ติดต่อที่ธนาคารของรัฐได้ที่ ธนาคารกรุงไทย

ช่องทางรับเงินเยียวยา

พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

โอนเข้าบัญชีธนาคา

 

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook