มอเตอร์เวย์ “สายอีสาน บางปะอิน- โคราช” เปิดใช้งาน 64

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมาเป็นโครงการด่วนที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุนของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

วิ่งผ่าน 3 จังหวัด อยุธยา-สระบุรี-นครราชสีมา ภายใน 2ชั่วโมง ใช้ความเร็วสูงสุดได้120 ประเภทรถยนต์ 4 ล้อ อัตราแรกเข้า 10 บาท อัตราคิดตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร (ยานพาหนะขนาดเล็กประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล หากเดินทางจากบางปะอินถึงโคราชเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 235 บาท) ประเภทรถยนต์ 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 16 บาท อัตราคิดตามระยะทาง 2 บาทต่อกิโลเมตร
รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 23 บาท อัตราคิดตามระยะทาง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร

เป็นระบบปิด ชำระเงินที่ปลายทาง รับทั้งเงินสด และบัตร M Pass คาดเปิดใช้บริการปี 2564(เต็มรูปแบบ65) เปิดทดลองวิ่งฟรี สงกรานต์ปี63 (รอประกาศ) สามารถรองรับปริมาณรถต่อวันได้มากถึง 40,000 – 50,000 คัน

1. แนวเส้นทาง แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญๆ มีทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่

1) ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1

2) ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2

3) ทางแยกต่างระดับวังน้อย

4) ทางแยกต่างระดับหินกอง

5) ทางแยกต่างระดับสระบุรี

6) ทางแยกต่างระดับแก่งคอย7) ทางแยกต่างระดับมวกเหล็ก

8) ทางแยกต่างระดับปากช่อง9) ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว

10) ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา

พร้อมด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

1) ด่านบางปะอิน

2) ด่านวังน้อย

3) ด่านหินกอง4) ด่านสระบุรี

5) ด่านแก่งคอย

6) ด่านมวกเหล็ก

7) ด่านปากช่อง

8) ด่านสีคิ้ว

9) ด่านขามทะเลสอ

และจัดให้มีที่พักริมทาง (Rest Area) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้ใช้ทาง จำนวน 8 แห่ง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) จุดพักรถ (Rest Stop) 5 แห่ง

– วังน้อย

– หนองแค

– ทับกวาง

– ลำตะคอง

– ขามทะเลสอ

2) สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) จำนวน 2 แห่ง

– สระบุรี

– สีคิ้ว

3) ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 1 แห่ง
– ปากช่อง

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook